На допомогу навчанню

1 категорiя:

· http://education.web-ring.ru/ - Каталог сайтiв "Обучение и образование. " Каталог сайтiв "Обучение и образование" об'єднує освiтнi сайти - освiта за кордоном, вивчення iноземних мов, репетитори i курси пiдготовки, школи, колекцiї рефератiв та iншi тематичнi ресурси.

· http://www.osvita.org.ua/ - Український Освiтнiй портал. На порталi можна знайти рейтинг освiтнiх сайтiв України та Росiї, перелiк освiтнiх ресурсiв: реферати, колекцiї, музеї, словники, перекладачi електроннi бiблiотеки, тощо...

2 категорiя: Ця категорiя електронних ресурсiв найбiльш корисна для школярiв.

· http://www.allsoch.ru/gdz/ - Все для Школьника и студента. Шкiльнi твори, реферати, короткi перекази, англiйськi теми, лекцiї для школярiв. На сайтi можна знайти посилання на слiдуючий сайт з готовими домашнiми завданнями

· http://www.college.ru/ - освiтнiй портал "Открытый колледж". Має декiлька роздiлiв за природничими галузями знання: Астрономiя, Бiологiя, Математика, Фiзика, Хiмiя. Кожен роздiл об'єднує змiст учбового курсу на компакт-дисковi та iндивiдуальне навчання через Internet. Тут можна подивитися у вiдкритому доступi вiртуальний пiдручник або динамiчнi моделi, попрацювати з тестами, а, також, до уваги користувачiв огляди _нтернет-ресурсiв за темою предмета, що постiйно оновлюється. У Системi Дистанцiйного Навчання можна отримувати iндивiдуальнi контрольнi запитання для самоперевiрки рiзного рiвня складностi. За успiхи начисляються бали i ведеться постiйний монiторинг досягнень.

· http://www.en.edu.ru/ - Природничий освiтнiй портал. На порталi - енциклопедiї, словники та довiдники, БД, задачники, тести, лабораторнi практикуми, наочнi посiбники, хрестоматiї та тексти лекцiй, тренувальнi вправи з природничих предметiв шкiльної програми: математики, хiмiї, фiзики та бiологiї. Зручна система навiгацiї, повнотекстовi БД, багато iншої корисної iнформацiї.

· http://www.klyaksa.net/ - Iнформацiйно-освiтнiй портал з вивчення iнформатики. Тут можна знайти не лише конспекти, довiдники, тести для школярiв, а готовi розробки урокiв, домашнiх завдань та методичнi рекомендацiї для вчителiв iнформатики.

· http://www.rusedu.info/ - сайт "Iнформацiйнi технологiї в освiтi". Тут можна знайти i скачати повнотекстовi учбовi посiбники, програми, демонстрацiйнi презентацiї, реферати, тести, тощо... Сайт буде корисним не тiльки для школярiв, а й для викладачiв iнформатики та iнших дисциплiн.

Для тих хто цiкавиться вивченням iноземних мов.

· http://www.english.ru/ - сайт "Iнтернет-ресурси з вивчення англiйської мови". Тут можна знайти iнформацiю про рiзноманiтнi курси та освiту за кордоном, навчальнi програми та тестi, огляди ресурсiв за цiєю тематикою, тощо...

· http://www.bkc.ru/aboutus/ - сайт Школы иностранных языков ВКС. Сайт присвячений вивченню iноземних мов: англiйської, нiмецької, французької, iспанської, iталiйської, арабської, китайської, японської та iн. i об'єднує в собi 30 вiртуальних шкiл на вибiр. Перед початком навчання тут можна пройти тестування, вибрати курс, викладача та iн. _снують спецiальнi диференцiйованi програми для рiзних вiкових груп користувачiв. Для найменших є додатковий засiб навчання - мультимедiйна програма "English + Kids". Розробленi також спецiальнi лiтнi програми та програми прискореного вивчення iноземних мов для пiдлiткiв.

· http://www.englishforkids.ru/ - Английский для детей. Тут можна знайти навчальнi програми, поради, конкурси, форуми, цiкавi посилання на iншi сайти i т. п. На сайтi знаходяться архiви дитячих пiсень, вiршiв, загадок та прислiв'їв англiйською мовою, якi можна скачати. Є можливiсть замовити новi книги в _нтернет-магазинi по вивченню iноземних мов.

· http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm - ще один дуже цiкавий ресурс. Цей сайт, повнiстю присвячений словникам, перекладачам, рiзним програмам для перекладу, самовчителям iноземних мов, тощо... Крiм каталогу _нтернет-ресурсiв, є роздiл Офлайн-словники, тобто словники, якi можна зкачати.

· http://www.uni.h1.ru/index.html - ще один сайт, присвячений дистанцiйнiй освiтi. Тут можна отримати повну iнформацiю про платну та безкоштовну дистанцiйну освiту, про учбовi центри, про те, де можна пройти тестування. Тут ви знайдете додатковi ресурси для бiльш ефективної освiти. Тут є посилання на он-лайн словники та енциклопедiї, на все, що може допогти у навчаннi та розширеннi кругозору..

Природничi науки

· http://www.n-t.org Природничi та технiчнi науки: електронна бiблiотека

· http://nauka.reliz.ru/ Електронна версiя журналу "Наука и жизнь"

· http://www.membrana.ru/ Вiртуальна газета з питань сучасної науки

· http://science.ng.ru/ Наукова полiтика. Природничi та технiчнi науки. Гуманiтарнi дослiдження

Людина i довкiлля

· http://zelenyshluz.narod.ru/ Путiвник з екологiчних ресурсiв

· http://www.menr.gov.ua/ Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

· http://www.ecology.donbass.com/index.htm/ Екологiчний проект: полiпшення довкiлля Донецька

· http://www.ecolife.org.ua/ Громадський Iнтернет-проект

Математика

· http://www.zaba.ru Математичнi олiмпiади

Астрономiя

· http://science.ng.ru/ Астрономiя

Хiмiя

· http://www.alhimik.ru/ Хiмiя

Науки про Землю

· http://www.vokrugsveta.com/ Електронна версiя журналу "Вокруг света"

· http://www.antarctida.kiev.ua/ Сайт української античної станцiї

Бiологiчнi науки

· http://acbc-ketty.narod.ru/ Все про котiв

· http://www.pets.kiev.ua/ Iнформресурс про тварин

Технiчнi науки

· http://svoboda.org/progratn/BM1999/toplO/bm.t4.asp/ Телебачення. Досягнення наук i бiзнесу

· http://www.cook.dp.ua/ Збiрка кулiнарних рецептiв

· http://www.space.hobby.ru/ Iсторiя радянської космонавтики

Медицина. Охорона здоров'я

· http://www.medic.donetsk.ua/budni/gmice.htm/ Електронний журнал iз вторинною медичною iнформацiєю

· http://www.med.ru/ Росiйський медичний сервер

· http://ukrmed.org.ua/ Каталог медичних сайтiв України

· http://leds.chat.ru/ Медицина України. Найповнiший набiр посилань на українськi медичнi сервери

Мандруємо Свiтом

· http://geo-tur.narod.ru Сайт, присвячений географiї

· http://geoman.ru/ Географiчна енциклопедiя

· http://www.vokrugsveta.com/ Журнал "Вокругсвета". Вiртуальнi подорожi

· http://www.2uk.ru Все про Великобританiю

· http://www.australiafoto.com/ Австралiя - Фотографiї.

· http://americainfo.ncstu.ru/ Америка info. Все про США. Американськi штати, мiста, освiта та багато iншого

· http://nature.worldstreasure.com/ Чудеса природи

· http://nation.geoman.ru/ Народи свiту

Корисний портал для пiдлiткiв

· http://shpuntik.kulichki.net/ Гвинтики і Шпунтик - колекція корисних порад і маленьких хитрощів для домашніх майстрів.

· http://www.amik.ru/ Міжнародний союз КВН

· http://fonegallery.narod.ru/ Величезна колекція різних фонів і шпалер для сайту.

· http://fantasyflash.ru/index.php Колекція гарної графіки, анімашек, скриптів, курсорів, мелодій, шаблонів, календариків і безліч інших чудових речей для початківців web-майстрів.

· http://boloto.info/ Болото Інформації. Пошук по всім словникам в одному місті.

· http://www.etiket.ru/ Етикет від А до Я.

Все для дiвчат

• http://www.devchushnik.com/ "Девчушник". Сайт для сучасних дівчат. Дівочі забави, таємниця імені, розваги, музика та кіно, кулінарія, наші вихованці, творчість, мода, спілкування і т.п.• http://www.osinka.ru/ Журнал * Осинка * - професійно про моду і шиття. Незамінний помічник для всіх, хто цікавиться модою і захоплюється шиттям!• http://www.biserinka.com/ Сайт присвячений прикрасам з бісеру.• http://nature-home.ru/ Кімнатні рослини. Квіти, езотичні рослини і фрукти на підвіконні. Догляд, шкідники та хвороби. Енциклопедія домашніх рослин. Астрологія і енергетика рослин. Бонсаї, створення букетів, розарій, зимові сади, інтер'єр. Цікаві статті.

Дитячi розважально-пiзнавальнi сторiнки

 • http://www.solnet.ee/ Дитячий розважально-пізнавальний портал "СОНЕЧКО" - це острівець у величезному морі - Інтернеті для дітей та тих, хто їх дорослих. Матеріал представлений різноманітний: ігри, казки, розмальовки, вірші, загадки, прислів'я, "чомучка", поради Поварешкіна, кросворди, ребуси, розповіді про звірят, уроки хороших манер, сценарії дитячих свят, фотогалерея.
 • http://vkids.km.ru/ Кращий дитячий мережевий ресурс, лауреат Національної Інтернет премії Інтел 2001 року в номінації "Сайт для дітей та юнацтва". Містить великий обсяг довідкової інформації для культурного розвитку, творчості, відпочинку.
 • http://www.detki-74.ru/ Дітки-74: статті; книги - java, jar, казки; розмальовки; викрійки для Барбі; майстерня виробів; форум; каталог сайтів; конкурси з призами; магазин онлайн; ігри і багато іншого. RSS-стрічка новин сайту і форуму.
 • http://www.forkids.ru/ Forkids.ru - все для дозвілля та відпочинку дітей.
 • http://www.math-on-line.com/ Цікава математика школярам - онлайн. Олімпіади, ігри та конкурси з математики - в мережі Інтернет.
 • http://www.klepa.ru/ Оп-па-ля! Вітання! Я Клепа! Запрошую самих допитливих і товариських хлопців, маленьких і великих чомучок, а також їх батьків на мій сайт. Заходьте на наш інформаційно-розважальний портал! На сайті можна поспілкуватися на різні теми в форумі, отримати купу клеп-рад, сходити в клеп-шоп, дізнатися багато про тварин та догляд за ними. Для Просунутих Батьків є свій розділ.
 • http://ulin.ru/ Планета мультфільмів. Мультфільми вітчизняні радянські (MPEG4) - пошук, обмін, обговорення. Велика колекція мультфільмів, фільми-казки, сімейне дитяче кіно, вітчизняні фільми, кращі іноземні мультфільми та фільми, історичне кіно, розвиваючі ігри ...• http://ritmydetstva.narod.ru/ Ритми дитинства - ласкаво просимо в захоплюючу подорож в країну танців!
 • http://1001skazka.com/ 1001 Казка - сайт присвячений дітям. Казки, вірші, ігри, музика та багато іншого.
 • http://www.hand-made-toys.net/ Академія м'якої іграшки: М'які іграшки своїми руками. Викрійки, схеми в'язання, інструкції з виготовлення. Азбука рукоділля: крій та шиття, ази в'язання і вишивання, оформлення іграшок. Історія іграшки.
 • http://www.raskraska.ru/ КНИЖКА-РАСКРАСКА від Олександра Бабушкіна - Безкоштовний інтернет-помічник батькам.
 • http://www.varya.ru/ ВАРЯ.РУ - сайт маленької художниці.
 • http://beautiful-all.nm.ru/index.html Світ моєї душі. Скарбничка дитячих ресурсів
 • http://ladushki.ru/ Ладушки. Сайт для малят. Жива абетка, мультяшки, загадки, потішки, колискові пісеньки, галерея дитячих малюнків, рухливі ігри, завдання-кмітливості та багато іншого:
 • http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_kids_sdk.main "Дитячий час" на Першому каналі ТV
 • http://kidsmusic.net.ru/ KIDSMUSIC- архів дитячої естради.
 • http://prazdniky.narod.ru/ Свята - Все для свята: сценарії, ігри, пироги, подарунки і навіть артисти з великими ляльками.
 • http://www.dollplanet.ru Все про ляльок на DollPlanet.ru. Ляльки світу. Лялькові будинку, меблі та аксесуари. Виготовлення авторської ляльки: майстер-класи, поради професіоналів. Викрійки і схеми одягу для Барбі, Кена, BabyBorn, ляльок-дітей. Догляд за ляльками, керівництва по перемальовуванні особи і макіяжу Барбі, заміні волосся. Музеї ляльок в Росії і по всьому світу, анонси виставок і шоу. Спілкування на форумі.
 • http://Prostokvashino.ru/ ПРОСТОКВАШІНО.РУ - Віртуальна село фан-клубу популярного мультсеріалу про жителів Простоквашино. Ви зустрінетеся з Матроскіним, Дядей Федором, Шариком, Листоношею Печкіним, галченя Хтось Там і багатьма іншими. На сторінках сайту ви можете почитати чудові книги Едуарда Успенського. А розділ "Листівки смішних котів" нікого не залишить байдужим!

Сайти про домашнiх та диких тварин

 • http://www.zoosite.ru/ Зоосайт.Ру - тварини : домашні і не дуже. • Кішки, собаки, рибки, коні, птахи, плазуни, зооправо, зооприколи, зоотовари, зоовиставкі, реферати з біології, зоології, екології, посилання.
 • http://www.zooclub.ru/ зооклубі. Мегаенціклопедія про тварин.
 • http://cat-gallery.narod.ru/kids/ Малятам про кошенят - Чи потрібно заводити дитині кішку? Яку кішку краще вибрати? - Відповіді на ці питання, а також вірші та казки про кішок, ігри, розмальовки, картинки, конкурси, і багато іншого. Тексти і вірші для дітей англійською мовою. Історія котячих. Спілкування. Список дитячої літератури про кішок.
 • http://www.solnet.ee/ Дитячий розважально-пізнавальний портал "СОНЕЧКО" - це острівець у величезному морі - Інтернеті для дітей та тих, хто їх дорослих. Матеріал представлений різноманітний: ігри, казки, розмальовки, вірші, загадки, прислів'я, "чомучка", поради Поварешкіна, кросворди, ребуси, розповіді про звірят, уроки хороших манер, сценарії дитячих свят, фотогалерея.

Сайти для адмiнiстраццiї школи

 • http://zavuch.at.ua "Шпаргалка для керiвника" http://zavuch.at.ua. Сайт створений для забезпечення iнформацiйної пiдтримки дiяльностi директорiв шкiл i їх заступникiв. Тут ви знайдете цiкавi матерiали, описи досвiду, програми методичних заходiв для керiвникiв, збiрки з питань теорiї, методики, практики.

· http://direktor.at.ua - ресурс для спiлкування керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та обмiну практичною iнформацiєю, що стосується адмiнiстративної роботи у школi.

 • http://umni4ka.at.ua/ Сайт "Майстер-клас" http://umni4ka.at.ua/ створений з метою сприяння розвитку педагогiчної творчостi, передачi авторського досвiду з рiзних проблем педагогiки i психологiї, проведення експериментальної роботи. На Майстер-класi можна ознайомитись з досвiдом роботи педагогiв областi, вивчити i впровадити у практику роботи iнновацiйнi технологiї, знайти матерiали щодо планування та щоденної роботи.
 • http://zastupnik.at.ua/, http://www.zavuch.info/, http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=232991&tmpl=com, http://webkolo.clan.su/ Сайти http://zastupnik.at.ua/, http://www.zavuch.info/, http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=232991&tmpl=com, http://webkolo.clan.su/ створенi для об'єднання сайтiв педагогiчного спрямування, пропаганди знань та спiлкування вчителiв.
 • http://pedagogika.at.ua/ Сайт http://pedagogika.at.ua/ створений для викладачiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв. Вiн може бути цiкавим i для бiльш широкої аудиторiї, оскiльки на ньому розглядаються питання не тiльки навчання i виховання пiдростаючого поколiння, а й багато iнших тем пiзнавального характеру, що дає можливiсть об`єднати всiх людей, яким цiкавий внутрiшнiй свiт людини, її прагнення i сподiвання, радощi i тривоги, злети i падiння...
 • http://damar.ucoz.ru Сайт http://damar.ucoz.ru присвячено проблемам освiти.
 • http://konserg.ucoz.ua/ Сайт http://konserg.ucoz.ua/ cтворено для поширення власного досвiду, для спiлкування, обмiну iдеями тощо

Сайти для батькiв

Шановнi батьки!

У цьому роздiлi представленi посилання на ресурси Iнтернет, створенi для батькiв, в тому числi для тих, хто виховує дiтей з особливими потребами.

Як правило, кожен з сайтiв надає Вам рiзноманiтнi можливостi: отримати вiдомостi про закономiрностi розвитку дiтей рiзного вiку i стану здоров'я, iнформацiю про навчальнi i виховнi заклади, поради з виховання; задати питання спецiалiстам, висловити власну думку. Особливостi конкретних сайтiв вказанi в анотацiях.

Сайти для батькiв: загальнi

 • www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=79 Дiти України www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=79 Сторiнка для батькiв порталу "Дiти України", мiстить посилання на ресурси мережi Iнтернет, якi можуть бути кориснi батькам.
 • www.solnet.ee Дитячий портал "Солнышко" www.solnet.ee Проект орiєнтований на три основнi групи вiдвiдувачiв: на дiтей (iгри, конкурси, казки, розмальовки, дитячий журнал, вiртуальна школа, форуми); на батькiв (on-line консультацiї з виховання, раннього розвитку i освiти дiтей, обмiн досвiдом, форуми); на педагогiв (скарбничка дидактичного та сценарного матерiалу, авторськi методики i розробки). Сторiнка "Виртуальная школа" - уроки, тексти, iлюстрацiї за темами: готовнiсть до школи, навчання iсторii, математицi, росiйськiй мовi, малювання i т.д. www.solnet.ee/school/index.html

· www.uaua.info Iнтернет-енциклопедiя сiм'ї, материнства, дитинства www.uaua.info Статтi, огляди, вiдгуки, думки на теми: планування дитини, вагiтнiсть, розвиток дитини; здоров'я, хвороби, лiкування дiтей; психологiя дiтей i пiдлiткiв, сiмейних стосункiв та iншi. Також: новини, каталоги необхiдних товарiв i послуг по Українi, iнформацiя про органiзацiю дозвiлля. Є можливiсть отримати консультацiю лiкаря, психолога, юриста; взяти участь в обговореннi проблем.

· www.malecha.org.ua "Малеча" - ресурс для сучасних батькiв www.malecha.org.ua Iнформацiя про планування дитини, вагiтнiсть, пологи, догляд, виховання та розвиток дiтей, здоров'я, красу. Фотоконкурси, форуми, журнали, приватнi сторiнки.

· www.mama-tato.com.ua "Мама-Тато" www.mama-tato.com.ua Iнформацiя для батькiв: виховання та навчання дiтей, статтi, форум, консультацiї спецiалiстiв, законодавство про сiм'ю. Для дiтей - скоромовки, загадки, вiршi та пiснi, розфарбовки.

· http://slovogray.narod.ru Дитячi вiршi, iгри зi словами, оповiдання, казки, загадки, скоромовки, каламбури, дражнилки

· http://koshki-mishki.ru Дитячий розважально-розвиваючий сайт "Кошки-Мышки" .Пiсеньки, вiрши, iгри, загадки, прислiв'я, розвиваючi iгри, розмальовки, статтi, конкурси, форум.

· www.kid.ru/index.php3 Ребенок.ру www.kid.ru/index.php3 Сайт для батькiв. Мiстить довiдкову iнформацiю, бiблiотеку для батькiв i дiтей, iгровi матерiали, загадки, розмальовки, пiсенькi (тексти i караоке). Є форум, об'яви.

· www.detskiysad.ru Детский сад.Ру www.detskiysad.ru Сайт для батькiв i педагогiв. Мiстить статтi про фiзичний розвиток дiтей, про основи дитячої гiгiєни, про значення дитячих iгор у виховному процесi, про трудове виховання дитини, про организацiю святкових ранкiв у дитячому садку, про деякi дитячi хвороби та про багато iншого.

· http://psyparents.ruДитяча психологiя для батькiв http://psyparents.ru Головна мета сайту - психолого-педагогiчна просвiта батькiв з вiкових проблем навчання, виховання i розвитку дiтей, а також профiлактики порушень особистiсного розвитку. Сайт мiстить iнформацiю про особливостi розвитку дiтей рiзного вiку, статтi, психологiчний словник, каталог ресурсiв Iнтернет, iнформацiю про книжки. Є можливiсть задати питання спецiалiсту.

· http://mir-detej.kiev.ua Дитячий психолог: статтi, консультацiї

· www.inter-pedagogika.ru Inter-Педагогiка www.inter-pedagogika.ru Сайт Iрини Хоменко для вчителiв i батькiв. Є бiблiотека книг, методичних рекомендацiй з педагогiки, психологiї дiтей i пiдлiткiв; форум, можливiсть отримати консультацiю.

· www.detisite.ru/parents Детисайт". Лiцей для батькiв www.detisite.ru/parents Популярнi статтi та методичнi матерiали з дитячої психологiї, педагогiки, медицини. Можливiсть отримати вiдповiдь на запит. Є роздiл для дiтей: бiблiотека, iгри, галерея малюнкiв.

· http://azps.ru/baby/index.html "До и после трех" http://azps.ru/baby/index.html Роздiл для батькiв сайту А.Я.Психологiя. Виконаний у виглядi довiдника, збiрника занять i вправ, якi батьки можуть проводити зi своєю дитиною.

· http://eprudius.narod.ru/glavnaya.htm Сторiнки дитячого психолога Олени Прудiус. Статтi, рекомендацiї дитячого психолога; дидактичнi, творчi, психокорекцiйнi iгри, казки, каталог посилань.

· http://gankeshet.com/play.html Презентацiї для дiтей

· http://pochemu4ka.ru Почемучка" - Сайт для дiтей та їх батькiв http://pochemu4ka.ru Розвиваючi заняття, стiнгазети, iгри власними руками, презентацiї, розмальовки, аплiкацiї, вiршi, оповiдання, казки для дiтей, книжки для батькiв.

· http://flashsait.com Безплатна дитяча електрона бiблiотека КП http://flashsait.com. Iгры, мультфiльми, дитячi вiршi, дитячi книжки та аудiо-книжки, казки та аудiо-казки, дитячi пiснi mp3

· http://igrushka.kz Iграшка - енциклопедiя майстерностi http://igrushka.kz Iграшки, iгри, дитячi iгри та розваги.

Для батькiв дiтей з особливими потребами

· www.kidsunity.org "Єднiсть дiтей" - портал для дiтей з обмеженими можливостями та їх батькiв www.kidsunity.org Мiстить статтi та книги з проблем виховання, навчання, реабiлiтацiї дiтей з обмеженими можливостями, каталог закладiв (Бiлорусь), пропонуються можливостi спiвробiтництва.

· www.infmed.kharkov.ua/SocReabCV2.htm Групи взаємодопомоги батькам дiтей з особливими потребами при центрах соцiальних служб та суспiльних органiзацiях. На сайтi наведенi адреси груп взаємодопомоги батькiв, створених в рiзних мiстах України

· www.osoboedetstvo.ru "Особливе дитинство" www.osoboedetstvo.ru Сайт присвячений проблемам дiтей з особливими потребами в Росiї. Роздiли: права, книги, органiзацiї, дiти (iсторiї дiтей), форум.

· http://mydeti.ru Mydeti.ru - сайт, присвячений проблемам дитячого розвитку http://mydeti.ru Iнформацiя про догляд i лiкування дiтей з ДЦП, РДА, моторною алалiєю, мовленнєвим недорозвитком, а також деякими iншими захворюваннями

· www.defectolog.ru Сайт для батькiв, якi хочуть знати бiльше про розвиток своєї дитини www.defectolog.ru На сайтi можна дiзнатись про вiковi норми розвитку дитини до 7 рокiв, знайти рекомендацiї дефектолога, логопеда, психолога з багатьох питань, ознайомитись з розвиваючими iграми, поспiлкуватись на форумi.

· http://dorogavmir.ru "Дорога в мир" http://dorogavmir.ru Сайт мiжрегiональної суспiльної органiзацiї допомоги дiтям з особливостями психомовленнєвого розвитку та їх сiм'ям.

· http://www.kid.ru/forum/index.php?showforum=82 Форум батькiв особливих дiтей

· www.rodim.ru/conference/index.php?showforum=124 Форум "Особые дети" на сайтi клубу "Родим и вырастим"

· www.forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f=36 "Особые дети - МОГУТ!". Форум батькiв особливих дiтей.

· http://cardio.org.ua/talks/index.php Форум для батькiв дiтей з пороком серця на сайтi Науково-практичного медичного центру дитячої кардiологiї i кардiохiрургiї

www.invalid-detstva.ru Вiртуальний реабiлiтацiйний центр "Особлива дитина" www.invalid-detstva.ru Мета проекту - iнформацiйна допомога з реабiлiтацiї iнвалiдiв дитинства з вадами опорно-рухового апарату та iншими. Консультацiї спецiалiстiв, бiблiотека, форум.

· www.dopomoha.kiev.ua/forum326/list.php?f=18 Вiртуальна полiклiнiка "Швидка допомога". Роздiл "Дiти: психологiчнi проблеми" www.dopomoha.kiev.ua/forum326/list.php?f=18 Бескоштовнi консультацiї психолога, члена Професiйної Асоцiацiї дитячих аналiтичних психологiв Пiрхал Оксани Петрiвни.

· www.spalace.com.ua/inva V спецiалiзована виставка реабiлiтацiйного обладнання та адаптацiйних технологiй для людей з обмеженими фiзичними можливостями "IНВАЕКСПО 2008" (28 - 30 травня 2008 року, Київський Палац спорту)

· www.gold-child.ru/index.html Город Золотой www.gold-child.ru/index.html Сайт для батькiв дiтей-iнвалiдiв. Мiстить рекомендацiї лiкарiв i педагогiв, методики абiлiтацiї, iгри для дiтей. Є форум.

· http://deti.e1.ru Особлива дитина http://deti.e1.ru На сайтi розмiщенi статтi про дiтей з рiзними вадами розвитку, тести, розвиваючi iгри, календар розвитку дитини в першi роки. Є можливiсть задати питання спецiалiсту, форум.

· www.specialneeds.ru Дiти з особливостями розвитку www.specialneeds.ru Сайт мiстить базу даних спецiальних закладiв для дiтей з особливими потребами м. Москви. Є статтi з окремих питань спецiальної психологiї та педагогiки, форум.

· www.lekoteka.ru/parents.htm Росiйська Лекотека www.lekoteka.ru/parents.htm Росiйська Лекотека - це система психолого-педагогiчного супроводу сiмей, якi виховують дiтей з проблемами розвитку. На сторiнцi для батькiв - iнформацiя про права iнвалiдiв, календар розвитку дитини до 3 рокiв, описи рiзних вiдхилень у розвитку дитини, методiв дiагностики та лiкування.

· http://nashideti.narod.ru/main.html Нашi дiти http://nashideti.narod.ru/main.html Сайт створений для пiдтримки Iнтегративного Батькiвського Клубу, органiзованого при Iнститутi Раннього Втручання в Санкт-Петебурзi. Є публiкацiї з газети клубу, форум, статтi з окремих питань.

· http://children.csa.ru Дитяча патопсихологiя http://children.csa.ru Сайт мiстить iнформацiю про рiзнi порушення психiчного розвитку дiтей, методи ранньої дiагностики, небезпечнi медикаменти. Є можливiсть задати питання спецiалiсту.

Посилання для психологів

· www.psihologu.info Енциклопедiя шкiльного психолога www.psihologu.info Дiагностична i корекцiйна робота: методики, кориснi поради, статтi; бiблiотека психолога, документацiя. Каталог посилань, форум.

· www.psiholognew.com На допомогу психологу. Дiагностичнi тести i методики для дошкiльного i шкiльного вiку www.psiholognew.com Сайт призначений для студентiв психологiчних i педагогiчних спецiальностей, шкiльних психологiв, педагогiв i батькiв. Мiстить психологiчнi методики для рiзних вiкових груп, iгри i вправи на розвиток уваги, пам'ятi, мислення i корекцiю емоцiйної сфери, особистостi, порушень спiлкування, науковi та популярнi статтi, книги, посилання на кориснi ресурси з психологiї.

· www.detisite.ru "Детисайт" www.detisite.ru Психолого-педагогiчне Iнтернет-видання. Мiстить науковi та практичнi матерiали з питань дитячої психологiї, педагогiки, медицини, запрошує до участi в дискусiях i семiнарах. Роздiли: психологiя раннього вiку, психологiя навчання дитини, логопатологiя, практика виховання дошкiльникiв, методичнi матерiали.

· www.inter-pedagogika.ru Inter-Педагогiка www.inter-pedagogika.ru Сайт Iрини Хоменко для вчителiв i батькiв. Є бiблiотека книг, методичних рекомендацiй з педагогiки, психологiї дiтей i пiдлiткiв; форум, можливiсть отримати консультацiю.

· www.otrok.ru Важкi дiти www.otrok.ru Сайт для вчителiв, лiкарiв, батькiв про порушення поведiнки у пiдлiткiв, шкiдливi звички, розлади шкiльних навичок. Є бiблiотека повнотекстових видань з теми, форум.

· http://eprudius.narod.ru/glavnaya.htm Сторiнки дитячого психолога Олени Прудiус http://eprudius.narod.ru/glavnaya.htm Статтi, рекомендацiї дитячого психолога; дидактичнi, творчi, психокорекцiйнi iгри, казки,

Сайти видавництв

· http://folio.com.ua/ "ФОЛIО"

· http://osnova.com.ua/ "ОСНОВА"

· http://www.osvitaua.com/ "ШКIЛЬНИЙ СВIТ"

· http://www.geneza.ua/ "ГЕНЕЗА"

· http://vesna-books.com.ua/ "ВЕСНА"

· http://www.bohdan-books.com/ "БОГДАН"

· http://kmbooks.com.ua/ "КРАЇНА МРIЙ"

· http://www.mandrivets.com/ "МАНДРIВЕЦЬ"

· http://www.pp.utel.net.ua/news.htm "ПОСIБНИКИ ТА ПIДРУЧНИКИ"

Сайти бiблiотек

На цiй сторiнцi розмiщенi посилання на найкращi електроннi бiблiотеки, де ви можете читати, або скачувати рiзнi лiтературнi джерела в електронному варiантi.

· http://lib.meta.ua "МЕТА" бiблiотека

· http://books.google.com.ua Google книги

· http://uk.wikibooks.org/wiki Вiкiпiдручник

· http://uk.wikisource.org/wiki Вiкiджерела

· http://biblos.org.ua Бiблiотека "BIBLOS"

· http://biglib.com.ua Народна бiблiотека

· http://biblioteka.org.ua Електронна бiблiотека

· http://ukrkniga.org.ua Електронна бiблiотека

· http://ukrlib.com.ua Бiблiотека української лiтературиukrlib

· http://www.nbuv.gov.ua Нацiональна бiблiотека України iменi В. I. Вернадського

· http://chtyvo.org.ua Електронна бiблiотека "Чтиво"

· http://ukrcenter.com Український центр

· http://knigka.org.ua Електронна бiблiотека "Книжка"

· http://mirknig.com Мир книг

· http://booksgid.com Електронна бiблiотека "Books Gid"

· http://bookz.ru/ Коллекция бесплатных книг в электронном варианте

· http://www.lib.ru/ Библиотеке Мошкова

· http://www.bestlibrary.ru/ ONLINE библиотека

· http://militera.lib.ru/ Военная литература : Исследования

Посилання для учнiв, якi готуються до МАНу або реферату

· www.cikavo.com.ua сайт всiляких цiкавинок

· www.chl.kiev.ua вiртуально-бiблiографiчна довiдка

Спецiалiзованi Iнтернет-сайти дитячої лiтератури

· http://childbooks.blox.ua/html веб-сайт "Книги для дiтей"

· http://abetka.ukrlife.org/ веб-сайт для дiтей "Весела абетка"

· http://www.abetka-logopedka.org веб-сайт "Свiт дитини"

· http://www.kazka.in.ua/ веб-сайт "Українська казка"

· http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm веб-сайт "Дитяча лiтература"

· http://www.levko.info/ дитячий сайт "Левко"

· http://www.mysl.lviv.ua/ веб-сайт "Країна мiркувань"

· http://slovogray.narod.ru/ лiтературний сайт Iгоря Сiчовика

· http://dytjachi-virshi.org.ua авторський сайт "Вiршики пана Назара"

Освiтньо-iнформацiйнi ресурси

· http://teacher.at.ua/ веб-сайт "Вчитель вчителю, учням та батькам"

· www.balachka.com веб-сайт "Пиши українською"

· http://bibliyna-istoriya.org.ua/ веб-сайт "Бiблiйна iсторiя"

· http://cikave.org.ua/pro-sajt/ веб-сайт "Цiкаво про цiкаве"

· http://www.ukr-tur.narod.ru/ веб-сайт "Свiт географiї та туризму

· www.akBooks.com.ua веб-сайт "Академiчна книгарня@онлайн"

· Lcorp.ulif.org/ua український лiнгвiстичний портал "Словники України"

· http://www.idea-ukraine.org/ проект "Вiдкритий свiт iнформацiйних технологiй"

Iнтернет-сайти бiблiотек

· http://www.4uth.gov.ua/ веб-сайт Державної бiблiотеки України для юнацтва (Київ)

· http://www.chl.kiev.ua/ - веб-сайт Нацiональної бiблiотеки України для дiтей

· http://www.nbuv.gov.ua/ веб-сайт Нацiональної бiблiотеки України iменi В.I. Вернадського (Київ)

· http://www.bukvoid.com.ua веб-сайт "Буквоїд"

· http://www.nplu.org/ веб-сайт Нацiональної парламентської бiблiотеки України (Київ)

· http://www.ukrbook.net/ веб-сайт Книжкової палати України iменi Iвана Федорова (Київ)

· http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.htm веб-сайт "Бiблiотеки в мережi Internet"

· http://lyapota.boom.ru/lib.htm колекцiя посилань на кращi електроннi бiблiотеки

· http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki Iнформацiйно-довiдковий портал "Library.ru"

· http://www.loc.gov/ веб-сайт Бiблiотеки Конгресу США

· www.bnf.fr/ Bibliotheque Nationale или BNF - веб-сайт Нацiональної бiблiотеки Францiї

· www.bl.uk/ веб-сайт Британської бiблiотеки

Iнтернет-сайти музеїв та картинних галерей України

· http://prostir.museum/ портал "Музеи Украины"

· http://www.prostir.museum/sites/ua веб-сайт "Музейний простiр України"

· http://namu.kiev.ua/ веб-сайт Нацiонального художнього музею України

· http://www.warmuseum.kiev.ua/ веб-сайт Нацiонального музею iсторiї Великої Вiтчизняної вiйни 1941 - 1945 рокiв

· http://hutsul.museum/ веб-сайт Нацiонального музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття

· http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/ веб-сай Одеського художнього музею

· http://www.archaeology.odessa.ua/ веб-сайт Одеського державного археологiчного музею

· http://www.oweamuseum.odessa.ua/ веб-сайт Одеського музею захiдного i схiдного мистецтва

· http://muzey.vn.ua веб-сайт Вiнницького обласного краєзнавчого музею

· http://www.museum.lviv.ua/ веб-сайт Львiвського музею iсторiї релiгiї

· http://lvivgallery.org веб-сайт Львiвської нацiональної галереї мистецтв

· http://honchar.org.ua/ веб-сайт Музею I.М. Гончара

· http://www.chersonesos.org/ веб-сайт Нацiонального заповiдника "Херсонес Таврiйський"

· http://www.tmf-museum.kiev.ua/ веб-сайт Державного музею театрального, музичного i кiномистецтва України

Iнтернет-сайти свiтових музеїв та картинних галерей

· http://poklonnayagora.ru/ веб-сайт Центрального музею Великої Вiтчизняної вiйни 1941-1945 рр. (Росiя)

· http://www.muar.ru/ веб-сайт Державного музею архiтектури iм. А.В. Щусєва (Росiя)

· http://www.spbmuseum.ru/ веб-сайт Держаного музею iсторiї Санкт-Петербурга

· http://www.vmdpni.ru/ веб-сайт Всеросiйського музею декоративно-прикладного i народного мистецтва

· http://www.mmoma.ru/ веб-сайт Московського музею сучасного мистецтва

· http://www.polotskmuzey.vitebsk.by веб-сайт Нацiонального Полоцького iсторико-культурного музею-заповiдника (Бiлорусь)

· http://www.palacegomel.by/ веб-сайт Гомельського палацово-паркового ансамблю (Бiлорусь)

Довiдники, енциклопедiї

· www.uk.wikipedia.org "Вiкiпедiя" - україномовна версiя енциклопедiї. Пошук за статтями вiльної унiверсальної енциклопедiї, написаних українською мовою. Вибранi статтi, цiкавi факти, поточний день в iсторiї, посилання на тематичнi портали i спорiдненi проекти.

· www.krugosvet.ru "Кругосвет" - унiверсальна енциклопедiя Рубрикатор за категорiями: iсторiя, медицина, технологiї та iн. (статтi, карти, iлюстрацiї). Пошук за темами та алфавiтом. Версiї для друку. Вiдомостi про продукт на CD.

· www.dic.academic.ru "Dic.academic.ru" - онлайн-словники i енциклопедiї .Пропонується обширна пiдбiрка словникiв i енциклопедiй: фiнансовий i економiчний словники, англо-росiйський словник фiнансових термiнiв, словник Даля, сучасна енциклопедiя та iн.

· .www.encyclopedia.ru "Свiт енциклопедiй" - довiдкова система. Огляд унiверсальних i спецiалiзованих iнтернет-енциклопедiй, словникiв. Можливiсть розмiщення, конференцiя.

· .www.rubricon.com "Рубрикон" - енциклопедiї в iнтернетi. Платний доступ до повних електронних версiй енциклопедiй i словникiв. Тематичний каталог енциклопедiй. Анонси статей, пошук за анонсами. Описи пакетiв видань, цiн

· .www.edic.ru "Edic" - енциклопедичнi словники. Великий енциклопедичний та iсторичний словники онлайн. Пошук за словниками.

· .www.wikiznanie.ru "ВикиЗнание" - унiверсальна енциклопедiя. Вiльна безкоштовна гiпертекстова on-line енциклопедiя, з можливiстю редагування статей для всiх охочих.

· www.sci.aha.ru/ALL/ "All-in-one" - енциклопедичний довiдник. Одиницi вимiрювань, числова i фактична iнформацiя практично по всiх сферах людської дiяльностi (вiд елементарних частинок i всесвiту до природи, географiї, мови, культур i iсторiї).

· www.persons.com.ua Бiографiчний банк даних "ОСОБИСТОСТI". Банк даних "Особистостi" мiстить близько 60 000 бiографiй людей, що залишили слiд у iсторiї людства, а також додатковi данi, згрупованi по роздалам: власне бiографiя, посилання на Iнтернет-джерела, зв?язки з iншими особистостями, додатковi текстовi, графiчнi, аудiо- та вiдео матерiали

· www.mirslovarei.com "Мир словарей" - бiблiотека словникiвСловники i енциклопедiї з пошуковою системою за ключовими словами: Великий енциклопедичний, Етнографiчний, Будiвельний, Фiнансовий, Словник комп'ютерного жаргону та iн.

· www.floranimal.ru "Floranimal" - про тварин i рослини. Iлюстрованi статтi про рiзнi види тварин i рослин (алфавiтна систематизацiя). Розважальнi новини зi свiту тварин. Тести та iгри. Фотогалерея.

· www.businessvoc.ru "Businessvoc.ru" - бiзнес-словник. Пропонується рiзна економiчна iнформацiя, представлена у формi бiзнес-словника в електронному виглядi. Роздiли: зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть, право, iнвестицiї, реклама та iн.

Кiлькiсть переглядiв: 507

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!