Тренінгове заняття.

Тема: Здоров’я та здоровий спосіб життя.Наркотичні

речовини, як фактор загрози здоров’ю.

Мета:- надати інформацію про здоров’я та здоровий

спосіб життя;

- проінформувати учнів про вплив наркотичних

речовин на організм людини та їх наслідки;

- з’ясувати найбільш поширені причини

залучення підлітків та молоді до вживання

наркотичних речовин;

- навчити учасників тренінгу визначати свої

життєві цінності.

Час :1 година.

Обладнання:дошка, крейда, маркери, ручки, фломастери, ватман, папір А-4, роздатковий матеріал «Життєві цінності», аркуші паперу розміром 3х4 см.

Хід заняття

Вступне слово психолога.

Сьогодні наше тренінгове заняття присвячене таким питанням , що складають благополуччя кожного з нас, та багато в чому сприяють успіху в житті.Це насамперед питання здоров’я і умов його збереження. Дослідження, які проводилися в Україні,показали, що не тільки підлітки, а й багато дорослих людей до сих пір не мають достатнього уявлення про небезпеку вживання наркотичних речовин, та їх руйнівні наслідки.

Мета нашого заняття полягає в тому, щоб дізнатися про те, які фактори становлять загрозу здоров’ю; що означає здоровий спосіб життя; який вплим мають наркотичні речовини на організм людини; чому підлітки залучаються до вживання наркотичних речовин.

Вправа «Знайомство»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну

атмосферу, сприяти згуртованості групи.

Ведучий об’єднує учасників у пари, після того, як вони об’єдналися, дає завдання. Протягом наступних трьох хвилин пропоную взяти один у одного інтерв’ю. Щоб виконати це завдання, парам необхідно назвати своє ім’я і відповісти на два запитання.

- Що ти любиш більше всього робити?

- Яка твоя заповітна мрія?

Далі кожна пара по черзі представляє своїх партнерів. Після завершення ведучий проводить обговорення.

- Про що вони дізналися слухаючи інших?

- Які думки у вас виникли під час слухання інтерв’ю?

Вправа «Правила»

Мета: Встановити правила роботи в групі, створити доброзичливу

робочу атмосферу.

Ведучий зазначає, що для подальшої роботи потрібно прийняти правила роботи в групі.

Правила- це певні норми поведінки, потрібні для того, щоб можна було порозумітися, спільно виконувати роботу і досягти мети.

Далі кожний учасник говорить по одному із правил, які записуються на дошці, попередньо обговоривши та погоджуючи його з групою.

Орієнтовними правилами тренінгу можуть бути:

- бути активним;

- бути доброзичливим;

- говорити лише від свого імені;

- зберігати конфіденційність;

- поважати думку іншого;

- вміти слухати;

- один говорить, інші слухають.

Ведучий зачитує всі записані правила і ставить запитання до групи.

- Для чого нашій групі потрібно було приймати дані правила?

- Чому ми записували лише ті правила, з якими погоджувалися усі учасники групи?

Вправа «Очікування»

Мета: Визначити сподівання і очікування учасників щодо

тренінгу.

Учасники на стікерах записують свої очікування від тренінгу. Потім, виголошуючи очікування, приклеюють їх на плакаті «Береги», де з двох боків моря зображені береги – «Берег надій» і «Берег реалізованих сподівань». Між берегами – море. Учасники приклеюють свої стікери ближче до «Берега надій» , вирушаючи у подорож морем до «Берега реалізованих сподівань».

Вправа «Колесо життя»

Мета: Визначити поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та

фактори, які впливають на здоров’я.

Ведучий вивішує плакат, на якому зображена модель «Колеса життя».Кожна спиця цього колеса- це символ складової здоров’я і утримує наше колесо в рівновазі. Кожна спиця вимагає нашої уваги.Нам необхідно розвивати їх рівномірно, щоб прожити життя гармонійно.

Колесо життя

духовна

Фактори , які впливають на здоров’я:

Спадковість – 20 %.

Рівень медицини – 10 %.

Екологія – 20 %.

Спосіб життя – 50%.

Далі ведучий говорить і дає визначення, що таке здоров’я.

Здоров’я – це стан повного фізичного,духовного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних вад.

Здоровий спосіб життя – усвідомлене, активне ставлення до власного здоров’ я, акумулювання певних позитивних, або нейтралізація негативних факторів, зовнішніх і внутрішніх .

Вирішальним для збереження та розвитку здоров’я є спосіб життя людини, тобто всі дії і вчинки, якими наповнені взаємини людини з самим собою та зовнішнім середовищем в житті.

Далі ведучий пропонує учасникам тренінгу замалювати схему «Що потрібно людині для повного щастя».

Кожен учасник пропонує свій варіант.Обговоривши всі пропозиції, схема малюється на дошці, де в центрі знаходиться людина, а від неї відходять складові її щасливого життя.

Ведучий задає питання для обговорення.

1.Що втрачає щаслива людина, коли починає вживати наркотичні речовини?

Важливий висновок: людина втрачає все!!!(Попередня намальована схема щасливого життя повністю руйнується).

2.Чи вважаєте ви, що вживання наркотичних речовин – особиста справа кожної людини?

3. Як вживання наркотичних речовин впливає на стосунки між людьми?

4. Чи завдають наркотичні речовини лиха особистому і сімейному бюджету?

Важливий висновок:

Негативні наслідки вживання наркотичних речовин проявляється в усіх сферах життєдіяльності людини:

- духовній (спостерігається зникнення духовних інтересів особистості, занепад моральних цінностей);

- емоційній (розвивається емоційна нестабільність, дратівливість, депресії );

- інтелектуальній (звужується коло інтелектуальних інтересів, знижується темп розвитку пам’яті, уваги, мислення );

- соціальній (проявляється негативний вплив на оточуючих, псуються стосунки з ними, розвивається негативний імідж);

- економічній (витрачаються значні кошти на придбання наркотичних речовин);

- психічній (розвивається залежність, почуття внутрішньої несвободи, спрощується, стає одноманітною особистість);

- професійній (зменшується працездатність, зникає інтерес до професійної самореалізації);

- фізичній (значне погіршення стану здоров’я, хвороботливість,

потреба у постійному збільшенні дози наркотичних речовин,

залежність ).

Інформаційне повідомлення.

«Що таке залежність?»

Мета: надати учасникам інформацію про поняття «залежність», види

залежності.

Залежність – це несвобода. Залежність – це властивість характеру, поведінки людини, яку можна описати так. Людина не контролює ЦЕ. Скоріше, ЦЕ контролює її. Вона відчуває, що немає вибору, крім як робити ЦЕ, діяти так, як вимагає ЦЕ.

Залежність – це звичка, яка наскільки укорінюється у житті людини, що стає непомітною для неї.

Вчені вважають, що залежність стає згубною, коли:

1)обмежує можливості особистості в самореалізації;

2)згубно впливає на стосунки між людьми;

3)руйнує власний і сімейний бюджет;

4)ставить особистість у конфліктні ситуації із суспільством.

І саме такою є наркотична залежність.

Наркотична залежність – домінуюча над усім потреба в прийомі наркотичних речовин. Наркотична залежність розвиваючись послідовно проходить кілька стадій: соціальну, психічну і фізичну.

Соціальна залежність настає, коли людина ще не почала вживати наркотичні речовини, але потрапила у середовище тих, хто їх вживає. Вона приймає стиль поведінки, ставлення до наркотичних речовин і зовнішні атрибути групи.

Психічна залежність змінює поведінку людини. Вона починає вживати наркотичні речовини. Вони їй необхідні для зміни емоційного стану, іншим шляхом людина вже не може впливати на свої емоції; загублює контроль і адекватні почуття.

Фізична залежність наступає, коли у процес обміну речовин в організмі людини включаються наркотичні речовини. Це непереборна фізична потреба, яка виникає в результаті постійного або періодичного вживання наркотичних речовин. В цьому випадку різке припинення вживання наркотичних речовин викликає фізичний розлад різного ступеня («ломка»). Людина вживає наркотики не стільки заради отримання «кайфу», скільки від стаху зазнати вкрай тяжкий і болючий стан. Якщо відбувається несподіваний відрив від наркотика, виникає тривожність, безсоння , депресія, ломота і тиск в суглобах, дуже неприємні і важкі відчуття у м’язах. В такому стані людина здатна на любий вчинок, аби здобути гроші на нову дозу наркотичної речовини.

Наркоманія – це захворювання, що обумовлене залежністю від наркотичних речовин.

Вживання наркотиків пагубно позначається на життєдіяльності абсолютно всіх органів і систем людини.

Важливі висновки:

- наркотик, якщо його спробувати хоча б один раз, буде дуже наполегливо вимагати повторення цього досвіду;

- любий спосіб вживання наркотиків неминуче призводить до залежності;

- вживання любих наркотиків може скалічити життя людини, навіть знищити його;

- до наркоманії веде спосіб життя, який людина обирає самостійно і який приводить її до захворювання.

Вправа «Реклама»

Мета: активізувати критичне , аналітичне ставлення учасників до реклами,

довести, як життєві цінності «підмінюються» і пов’язуюються з

вживанням наркотичних речовин.

Ведучий нагадує, що одним із факторів, який формує громадську думку та безпосередньо впливає на спосіб життя являється реклама. Ставить запитання до учасників «Що таке реклама?».

Використровуючи відповіді учасників, ведучий дає визначення поняттю «реклама».

Реклама – (вигукую, кричу) заходи, спрямовані на популяризацію чого небудь за допомогою ЗМІ, плакатів, світлових стендів, об’яв, з метою залучення споживачів.

Тренер пропонує розглянути плакат з рекламою тютюнових виробів чи алкогольних напоїв і відпости на запитання: «Що зображено на ньому?» (відпочинок, подорож,). «Які герої зображені на плакаті?»(актори, кінозірки, зірки естради, спортсмени). «Чи хотілося б вам бути схожими на них?». «Що роблять люди зображені на плакаті?І чи це приємно?».

Подивимося на цю рекламу уважно і спробуємо назвати цінності, які використовують рекламодавці, щоб викликати бажання закурити, чи випити і забезпечити собі нових покупців.(Бажання подорожувати, бути дорослим і незалежним, мати багато друзів, бути красивим, коханим).Ці цінності записуються на дошці.

А тепер розглянемо кожну цінність. Чи дають сигарети або алкоголь незалежність? Чи допомагають вони знайти гроші на подорожі?

Чи забезпечують вони популярність, успіх?

Куріння, як і вживання алкоголю, не є природною потребою людини. Компанії, для того щоб люди купували та звикали до куріння й випивки, витрачають величезні кошти на рекламу.В рекламі цих виробів часто використовується прийом «підміни» коли досягнення успіху, красива зовнішність пов’язуються з уживанням алкоголю та тютюну, що не відповідає дійсності. Якби курці були дорослі, щоб їх передусім цікавило? Ціна товару, вміст шкідливих компонентів, надійність і ефективність фільтру. Чи багато реклами несе таку інформацію? НІ. А чи часто курці міняють марки сигарет? НІ. Тож якщо ця реклама спрямована не на дорослих людей, то до кого вона звертається? Основний об’єкт, на якого звернена реклама – це підліток, котрий ще не почав пити і курити, або тільки експерементує.

Запитання: Учому зацікавлені виробники тютюну і алкоголю?

Чи може реклама приносити шкоду?

На кого спрямована реклама?

Вправа «Цінності»

Мета: сформувати бачення та усвідомлення учасниками власних

пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.

Ведучий роздає учасникам бланки з переліком цінностей і пропонує їм вибрати спочатку 10, а потім 5 цінностей і пронумерувати їх за ступенем значимості для кожного.

Цінність 10 цінностей важливих для вас 5 з обраних 10 цінностей Нумерація за ступенем значимості
скромність
краса
терпіння
сила
вірність
любов
ніжність
життєрадісність
благополуччя
уміння спілкуватися
честь
незалежність
прагнення до знань
доброта
совість
наполегливість
багатство
свобода
відповідальність
здоров’я

Потім ведучий роздає по 3 листочки паперу, на кожному з них потрібно написати по 1 найбільш пріоритетній для учасника цінності.Після цього ведучий просить віддати йому листочок паперу, на якому написано одну з циз трьох найбільш пріоритетних цінностей, менш вагому, порівняно з іншими двома, а потім віддати ще одну і залишити собі лише одну найбільш значиму для себе цінність.

На наступному етупі ведучий просить назвати ті цінності, що залишилися на руках в учасників (відповіді записуються на ватмані) і пояснити «Чому кожен залишив саме цю цінність?».

Запитання:

Чому важливо в житті мати власні цінності?

Чи важко було розлучатися з обраними цінностями ?

Важливий висновок:

Якщо ми хочемо досягти тієї або іншої мети в житті, нам необхідно мати потенціал, до якого поруч з досвідом, бажаннями, можливістю отримати необхідну інформацію, входять життєві цінності, принципи. За їх допомогою ми можемо перебороти любі перешкоди, бути впевненими, отримати відчуття внутрішньої стійкості. Тільки усвідомивши значущість і вагомість цих цінностей, ми можемо зробити власний вибір, прийняти своє рішення.

Підсумки.

Ведучий звертає увагу учасників на плакат «Береги» і на аркуші паперу де були написані очікування від заняття. Задає запитання «Чи справдилися ваші очікування ? Які знання ви отримали? Як ви будете використовувати цю інформацію у подальшому житті?».Якщо очікування від занятття здійснилися, тренер по черзі перевішує стікери від «Берега надій» до «Берега реалізованих сподівань».

Важливий висновок.

Зруйнувати значно легше, ніж створити. Дуже важливо зберегти те, що маємо. Від нас самих залежить, що ми оберемо – шлях до здоров’я, чи навпаки. Поведінка людини, її спосіб життя є дуже важливими, навіть найважливішими у збереженні здоров’я.

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!