«Я серед інших»

Мета: cприяти розвитку самоусвідомлення та самосприйнятя особистості;

корекція негативних проявів поведінки в підлітковому віці.

Обладнання: плакати, стікери, аркуші А-4, маркери, кольорові олівці, кошик очікувань.

1.Вступне слово тренера. Повідомлення теми заняття.

2. Вправа «Я ніби..».

Всі учасники тренінгу сідають у коло, кожен по черзі називає своє ім'я та продовжити речення «Я ніби..» (наприклад: «морська істота», «одинокий подорожуючий», «меч на фоні голубого неба»…)

Обговорення

-Чи було для вас складно придумувати метафору про свою якість? Чому?

2.Вправа «Правила групи»

Учасники тренінгу приймають заздалегідь підготовлені правила та додають свої.

Правила роботи в групі
Правило Тлумачення
Цінування часу За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікати-ся від теми обговорення, прагнути дотримуватися регла-менту, говорити згідно з темою та без відволікань, вислов-лювати свою думку коротко й чітко.
Ввічливість Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє збереженню часу. Учасники, поважаючи се-бе та інших, мають говорити по черзі, не перебивати один одного, пам'ятаючи, що думка кожного цінна і необхідна для поповнення спільної скарбнички групового досвіду
Позитивність Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні про-яви - це непродуктивно. заважає досягненню мети тренін-гу.
Говорити від свого імені Вислови на зразок "Всі так думають" не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як пра-вило, потребують багато часу для підтвердження чи спро-стування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Слід користуватися "Я – висловлюваннями" ("Я вважаю", "Я так думаю", "На мій погляд" тощо). Якщо потрібно навести не власну думку чи інформацію, потріб-но послатися на конкретне джерело (людину, документ, книгу, статтю тощо).
Правило додавання Нові вислови, думки додаються до тих, що були оприлюд-нені раніше, але не заперечують, не спростовують, не ні-велюють їх. На одне запитання може бути багато різних відповідей, і кожний має право на власну думку та її вис-ловлювання. Виняток становлять лише такі, які не стосу-ються теми тренінгу або принижують людську гідність (дискримінують когось за ознаками статі, національності, релігійних переконань, зовнішності, віку тощо).
Конфіденційність Всі учасники зобов'язуються у власних інтересах залиша-ти в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учас-никами про себе в ході тренінгу.
Правило піднятої руки Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише мовчки, піднімаючи руку вгору.

Запитання для обговорення:

- Як ви гадаєте, яких правил нам потрібно дотримуватись, щоб наш тренінг пройшов успішно?

-Які правила нам буде легко виконувати, а які важко (чому)?

-Які з цих правил ми можемо узяти за основу у спілкуванні?

3. Вправа «Наші очікування»..

Ми з вами познайомилися ближче. І ви, мабуть, ще не всі впоралися з хвилюванням. Спробуємо поділитися своїми думками щодо очікувань на нашому занятті. Для цього я роздам вам аркуші липкого паперу. Ви маєте 5 хвилин, щоб записати свої очікування стосовно наших заняття. Потім учасники оголошують свої записи та прикріплюють їх на плакаті із зображенням повітряного змія.

4. Вправа «Індійські імена»

Тренер повідомляє, що ви знаєте в індійських племенах було прийнято давати імена, пов’язані з природними явищами. Такі імена часто визначали суттєву рису( життєву позицію) людини. Наприклад: давали імена «Сильний вітер», «Лютневий мороз», «Швидка річка», «Ясний вогонь», «Сильний грім», «Палюча блискавка» тощо.

Подивіться один на одного. Як вам здається, які імена можна придумати для учасників нашої групи?

Обговорення:

-Чи подобається Вам, як Вас назвали в групах?

5. Вправа «Інформаційне повідомлення»

Самопізнання — це відкриття себе, виявлення передусім своїх позитивних якостей і можливостей і тих задатків, які потім шляхом самовиховання людина зможе перетворити в здібності, а талант:, в стійку рису характеру.

Девіз “пізнай самого себе” був накреслений на арці Дельфійського храму в V ст. до нашої ери в Греції. Він означав: пізнай волю богів у своїй долі, підкорись їй. Давньогрецькі мислителі часів Платона трактували цей девіз зовсім по-іншому: пізнай своє призначення, відкрий свої можливості, передбач свою поведінку. Основне правило самопізнання— шукати в собі істинне “Я”. Все в собі пізнати неможливо, вірніше, важко. Кожна людина має пізнати психологію власної особистості, мати уявлення про психологічні механізми і закономірності образу власного “Я”, своєї пам"яті, уявлення, волі, здібностей, індивідуальності — всього того, що як кінцевий результат якого-небудь складного і важливого процесу вона підмічає в самій собі. Ці шляхи, як вважає психолог А. В. Петровський, багатократно переплітаючись, приведуть кожного, хто по них пройде, до пізнання себе.Самопізнання - це вивчення психічних властивостей, процесів і станів своєї особистості, в тому числі її спрямованості (мета, мотиви, інтереси, ідеали, переконання), характеру, темпераменту, здібностей, пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, мислення), вольових емоційних процесів, а також психофізіологічного стану організму і особистих якостей.

Людина діє і діючи вона змушена пізнавати себе так само як вона пізнає своє оточення. Таким чином, в її суб’єктивній реальності присутня інформація не тільки про об’єктивну реальність, яка її оточує, а й про саму себе.

Аналізуючи результати своєї діяльності, власну поведінку, рівень фізичного і психічного здоров'я, особа пізнає свої якості. Самооцінка визначається світоглядом, ідеалами, рівнем інтелектуального розвитку особи. Отже компонентами самопізнання є: «мої уявлення про мене», мої уявлення про світ, суб»єктивна реальність.

6. Вправа «Рятівне коло»

Тренер об’єднує учасників в три групи: «Віра», «Надія», «Любов».

Кожна група отримує завдання, придумати проблемну ситуацію та вирішити її за допомогою християнських заповідей та притч.

Група «Віра» отримує опис ситуації - «Конфлікти з батьками»

Група «Надія» ситуація пов»язана з суїцидальною спробою

Група «Любов» ситуація - «Підліткова вагітність»

Завдання для груп:

-Яку християнську заповідь ми порушуємо в даній ситуації?

-Як би я допоміг іншому, використовуючи християнську мораль?

Презентація групової роботи.

Обговорення:

-Як ми міркували, вирішуючи ситуації?

-Як ми будемо діяти в інших подібних ситуаціях?

-Що спонукає нас до негативних вчинків?

-Хто чи що може допомогти нам?

7. Релаксаційна вправа «Колір моєї душі»

Мета: вміння передати свої відчуття, прислухаючись до себе.

Тренер: сядьте зручно, відкиньте голову назад. Заплющіть очі. Спробуйте заглянути у свій внутрішній світ.

- Прислухайтесь до себе…

- Ось ви бачите веселку кольорів...

- Ваша душа випромінює колір…Який він…

- Який колір ви бачили?

Спробуйте його відтворити.

Обговорення:

Чи сподобалась Вам вправа?

Який колір душі Ви побачили?

8. Підведення підсумків. Очікування від тренінгу.

Учасники обмінюються досвідом, отриманим на занятті.

Слово тренера.

Притча про двох вовків.

Колись давно старий індієць відкрив своєму внукові одну життєву таємницю. В кожної людини йде боротьба, дуже похожа на боротьбу двох вовків. Один вовк показує зло – зависть, ревність, переживання,егоїзм, амбіції, брехню… Другий вовк показує добро – мир, любов, надію, доброту, вірність…

Маленький індієць стривожений до глубини душі словами дідуся, на декілька хвилин задумався, а потім запитав: - Який вовк в кінці перемагає?

Старий індієць ледь помітно усміхнувся і відповів:

- Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

9. Вправа «Отримай свого ангелочка»

Тренер роздає зображені ангелочки на папері А-4, учасники повинні вирізати і підібрати колір для свого ангелочка.

Кiлькiсть переглядiв: 368

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!