Основні завдання

Психологічна служба Шрамківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», іншими нормативно-правовими актами та Положеннями; співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічногоздоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів, педагогічних працівників та батьків.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги вразливим категоріям учнів, педагогічних працівників та батьків з метою подолання ними життєвихтруднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Основні завдання психологічної служби закладу:

 • Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • Профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
 • соціально-психологічний супровід дітей вразливих категорій;
 • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення сприятливих умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;
 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика – психологічне обстеження учнів, педагогічних працівників, батьків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги учням, педагогічним працівникам, батькам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Практичний психолог Чернова Наталія Іванівна:

/Files/images/rzne/rzne/Безымянный.png

 • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів, педагогічних працівників, батьків, до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального профілю згідно з рівнем психічного розвитку, наявними задатками та схильностями;
 • розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів, педагогічних працівників, батьків;
 • сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів;
 • формує психологічну культуру учнів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

ПрацівникпсихологічноїслужбиШрамківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 • керується етичним кодексом психолога
 • дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
 • пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;
 • зберігає професійну таємницю, не поширює відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;
 • постійно підвищує свій професійний рівень;
 • знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

Протягом 2018-2019 навчального року по Шрамківській ЗОШ І-ІІІ ступенів робота практичного психолога спрямована на збереження та покращення фізичного та психічного здоров΄я учнів. Увагою охоплені всі категорії навчально - виховного процесу: учні, батьки, вчителі, громадські організації.

Неодноразово відвідані та обстежені умови проживання дітей із категорійних сімей, батькам та опікунам яких проведені бесіди та надано ряд консультацій.

Переді мною стоять завдання, пов’язані із забезпеченням освітнього процесу. Це визначення готовності дитини до навчання в школі. Предметом пильної уваги протягом всього обстеження є розвиток мовлення дитини. Виконання системи завдань дають уявлення про наявність у дитини необхідної витривалості до інтелектуальних навантажень чи, навпаки, про надмірну її втомлюваність. Протягом року проводиться психологічний супровід процесу адаптації першокласників до шкільного життя. Протягом 1 півріччя проводилась профілактична дезадаптація учнів під час переходу з початкової ланки до середньої школи. Було зроблено роботу по виявленню дітей «групи ризику», стосовно яких можна прогнозувати зниження рівня навчальних досягнень та дітей тривожних і агресивних.

Постійна робота протягом року ведеться з підлітками. Це і групові і індивідуальні бесіди, консультації. У середніх класах проведено тренінги «Як знайти друзів і не нажити ворогів», «Спілкування без конфліктів».

Постійно в школі ведуться бесіди по профілактиці шкідливих звичок. На сторінках «Психологічного бюлетня» висвітлюються поради вчителю щодо розвитку інтелектуальних здібностей людини. Проводиться робота з обдарованими дітьми, їх адаптації в колективі. Велика увага приділяється питанню підліткової злочинності. Протягом року організовано цикл бесід з питань профілактики ВІЛ\СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом, ранньої підліткової вагітності. Постійно практичний психолог бере участь в класних та загально-шкільних батьківських зборах де виступає з доповідями «Сучасні діти. Проблеми батьківського виховання», «Насилля в сім΄ї. Як виховувати не караючи?»

Створено належні умови для організації просвітницької, корекційно-відновлювальної, консультативної діяльності з дітьми цільової групи (діти-сироти, діти з не благодійних сімей, «діти вулиці», діти з девіантними формами поведінки) та їхніми батьками й опікунами, вчителями.

На протязі року постійну участь приймаю у засіданнях педагогічної ради та ради по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

З учнями старшої ланки проведені ряд занять, тренінгів, бесід по профорієнтації та здійснювався психологічний супровід ЗНО. Протягом року проводяться тренінгові заняття по пропаганді здорового способу життя, вмінню спілкуватися без конфліктів, вихід із стресових ситуацій, попередження та профілактика насилля та жорстокого поводження серед підлітків.

Зі старшокласниками проводжу роботу, яка сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і потенціалів.

Кiлькiсть переглядiв: 1581

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!