Розробка заняття на тему:

«ЯКИЙ Я? ЯКИМ Я ХОЧУ БУТИ?»

МЕТА: формування уявлення про власне «Я», розвивати розуміння власної індивідуальності і неповторності, специфіки підліткового періоду, виховувати адекватне ставлення до себе через самооцінку.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: індивідуальність, унікальність, підлітковий вік, «Я-реальне», «Я-ідеальне».

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ: пояснення, ігри, творчі вправи, малювання тести, аутотренінг.

ОБЛАДНАННЯ: набір геометричних фігур з кольорового паперу, кольоровий папір, клей, олівці чи фломастери, білий папір, дзеркало.

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: Унікальність, індивідуальність, неповторність кожної людини. Особливості підліткового віку. «Я-реальне» і «Я-ідеальне». Самоствердження та роль самооцінки у розвитку людської індивідуальності.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Вчитель називає тему і мету заняття.

МОТИВАЦІЯ до заняття здійснюється у вигляді музичної гри «Здрастуйте ті, хто…» (слова і музика М.Шуть), яка допоможе усвідомити учням власну унікальність і в той же час спорідненість з іншими людьми.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ГРИ

Коли співається «Здрастуйте ті, хто народився взимку!», ті діти, які народилися взимку підіймаються зі своїх місць і говорять «Здрастуйте!», махають рукою і сідають на свої місця. Так само на кожне вітання піднімаються ті, кого це стосується. Спробуймо заспівати разом. Будьте уважні.

–Здрастуйте ті, хто народився взимку!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто народився навесні!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто народився в літню спеку!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто народився осінньою дниною!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто обожнює звірів!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто мріє пройти п’ять морів!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто добрий до інших!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто найшвидший!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, кому було 10 років!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, кому в середу 100 років!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто хоч раз, але зустрічали світанок!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте ті, хто не любить цукерок!

–Здрастуйте!

–Здрастуйте!Здрастуйте!Здрастуйте!Здрастуйте!

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Наша весела гра показала, які ми всі різні: хтось народився взимку, хтось влітку. У кожного з нас різні уподобання і в той же час є і те, що нас об’єднує. Ми часто запитуємо себе: «Який я?», «Яким мене бачать інші?». І відповідь не це запитання залежить від адекватної самооцінки, нашого ставлення до самого себе, до інших людей, до життя в цілому. Замисліться над тим, якою неповторною та яскравою є ваша особистість, ваша вдача, ваше життя. Як не існує двох однакових сніжинок, так немає двох однакових людей, двох однакових доль. та людина живе не лише заради того, щоб усвідомлювати і пишатися власною самобутністю та індивідуальність, а й для того, щоб пізнавати і творити.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ПРАВИЛА ЖИТТЯ

Так уже повелося на білому світі, що одному легше, іншому важче, один здоровий і сильний, інший хворий, одному більше дано, іншому менше, - то нехай у крайньому разі не буде того, аби один радів, що зумів принести горе іншому, один плакав, а інший над цим сміявся.

Не знаю, що більше об’єднує людей – схожість чи відмінності? Одного я люблю за те, що ми схожі, а іншого за те, що не схожі. Раз веселий дружить з веселим, раз – зі спокійним і сумним. А інколи один з друзів якось опікає іншого…

Я помітив, що тільки дурні люди хочуть, щоби всі були однаковими. Хто розумний, той радіє, що на світі є день і ніч, літо і зима, молоді і старі, і різного кольору квіти і очі, і що є дівчатка і хлопчики. А хто не любить думати, того різноманітність, що заставляє працювати думку,

дратує.(Я. Корчак)

ЗАПИТАННЯ ДО ТЕКСТУ

–Добре чи погано, що усі люди різні?

–Чим обумовлене таке різноманіття життя?

ВПРАВА 1

Учням роздаються однакові набори різнокольорових геометричних фігур (трикутники, квадрати, кружечки, прямокутники). Завдання – зробити аплікацію будь-якого візерунка на аркуші паперу. Працювати треба у швидкому темпі. По закінченню роботи розкладаються на столі, розглядаються, звертається увага на їх оригінальність та неповторність. По завершенні вправи учням ставиться питання: - Чому роботи так відрізняються одна від одної, чому вони такі різноманітні?

ВПРАВА 2

Дітям пропонується назвати твори улюблених письменників, музикантів та пояснити в чому полягає їх унікальність і несхожість на інших.

СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. Вам часто доводиться чути від дорослих: «Я – остання буква в алфавіті». Так дорослі зазвичай кажуть, коли їм здається, що ви занадто переймаєтеся власною персоною. Хоча інтерес до себе, дослідження власного «Я» - одна з найважливіших характеристик вашого підліткового віку. Тому хоча «Я» як буква і справді є останньою, а як слово – перше і найцікавіше. У вашому віці активно формується «Я-концепція» - система стійких уявлень про самого себе, що складається з двох компонентів:

– У чому полягає моя унікальність і неповторність, яка відмінність між мною і оточуючими?

– У чому я схожий з іншими людьми, що мене об’єднує з ними?

Відповідаючи на ці два важливих запитання, ви не тільки краще і глибше пізнаєте себе, а й виробляєте так звану «внутрішню позицію» - усвідомлення себе, власного досвіду і місця в житті тепер і в майбутньому. Цікаво і те, що уявлення про себе носять двоїстий характер. Кожен з вас знає, насправді, яким він є, може дати собі об’єктивну оцінку. У цьому випадку ми говоримо про «Я-реальне». Однак кожен із вас має ідеал чи зразок, на який орієнтуєтесь і хочете досягти в майбутньому, тобто «Я-ідеальне».

Вчитель пропонує дітям намалювати «Я-реальне» і «Я-ідеальне» і розказати про них.

Продовжуючи заняття, вчитель наголошує на тому, що «Я-реальне» і «Я-ідеальне» не завжди не співпадають, тим більше, що більшість розумних людей справедливо не зовсім задоволені собою і бажають бути кращими, аніж вони є. І це цілком нормальний стан, без якого неможливий саморозвиток. Така спрямованість до вищих цілей стимулює до постійного розвитку. У тих випадках, коли «Я-реальне» і «Я-ідеальне» суперечать одне одному, особистість відчуває себе невпевнено і може навіть зневажати чи ненавидіти себе. З'являється бажання подолати протиріччя.

– Як ви думаєте, яким чином можна подолати ці протиріччя?

(Діти аналізують можливі шляхи подолання кризового стану, серед яких найважливішими є:

– самовдосконалення;

– зміна «Я-ідеального», зниження рівня цілей, які особистість ставить перед собою;

– зміна «Я-реального», тобто уявлення про себе, ідеалізація себе;

– буває таке, підліток вважає, що не відповідає «Я-ідеальному», але й працювати над собою не хоче, постійно само виправдовує себе «От якби я народився в іншій країні, сім'ї, то усе було б усе по-іншому, краще», «Якби були гроші, мені б усе вдавалося» тощо).(Діти висловлюють поради, побажання кожному з зазначених типів)

Бажання розібратися у собі, виявити якості, які відрізняють від інших людей, стимулює бажання самоствердитися – бути значущим у класі, користуватися повагою, виявляти ті якості, які є найбільш значущими. Якщо потреба у самоствердженні є, а такі можливості – відсутні, підлітки переживають стурбованість, кризу, бо не знають, як це зробити, не володіють ніякими засобами самореалізації. І в цьому не має ніякої вини підлітків,це загальна тенденція, властива цьому віку.

Порівнюючи себе з оточуючими, що підліткам властиво, і вже на цій основі оцінювати себе. Хтось вважає себе кращим за інших, а хтось навпаки – переконаний, що він ніщо. І від завищеної чи заниженої самооцінки не свідчить, що хтось із них поганий. Часто висока чи низька самооцінка залежить від об’єкта з яким себе співвідносить особистість. А цей об’єкт може бути досяжним або ні, і це впливає на якість самооцінки. Деколи дорослі натякають на неадекватну самооцінку молоді.

– Якою ж має бути адекватна самооцінка? Це така оцінка власних сил і можливостей у тій чи іншій сфері життя,яка відповідає реальному стану речей. Тобто висока чи низька самооцінка залежить від реальних можливостей самої людини, знання нею себе,якостей, здібностей тощо.

– Якщо ми вияснили, якою є об’єктивна самооцінка, то нам важливо визначити, якою є неадекватна самооцінка? (Учні відповідають, що це самооцінка, яка не відповідає реальним можливостям індивіда).

Формуючи власну самооцінку, варто пам’ятати, що:

– Людина відноситься до інших не краще, ніж до себе;

– Якщо оцінюєш себе високо, то це не означає, що інших можна оцінювати низько;

– Потрібно оцінювати себе не якомога вище, а критично, адекватно;

– Співвідносити власні можливості з рівнем домагань.

Пам'ятайте: уявлення людини про себе зумовлює її успіх і досягнення у житті.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

САМООЦІНКА ОСОБИСТОСТІ

(за А. В. Петровським)

Мета: допомогти з'ясувати власну самооцінку.

Необхідний матеріал. Слова, що характеризують окремі якості особистості: акуратність, безперечність, вдумливість, витривалість, вишуканість, гордість, грубість, життєрадісність, емпатійність, ентузіазм, заздрість, закомплексованість, злопам’ятство, капризність, легковір'я, повільність, мрійливість, ніжність, невимушеність, нервозність, нерішучість, нестриманість, образливість, обережність, педантичність, презирливість, поступливість, принциповість, рішучість, розкутість, рухливість, самопожертва, сором’язливість, стриманість, терпимість, чуйність, чутливість, холодість, цілеспрямованість, щирість.

Хід виконання завдання.

Складіть із запропонованих слів два ряди (від 10 до 20 слів у кожному). У перший ряд впишіть ті слова, які, на вашу думну, характеризують позитивні якості вашого суб’єктивного ідеалу (позитивні риси) – «позитивна множина», другий ряд – «негативна». Ці множини є еталонами.

Виберіть з «позитивної» і «негативної» множини ті риси, якими ви володієте.

Обробка отриманих результатів

Для кожної множини підраховується кількість обраних рис, ділиться на загальну кількість слів у множині, що відповідає еталонному ряду (ідеал чи анти ідеал).

Якщо коефіцієнт у «позитивній» множині близький до 1, то це говорить про некритичне ставлення до себе і переоцінку себе. Коефіцієнт у «негативній» множині близький до 1 – про недооцінку особистості і підвищений рівень критичності.

Коефіцієнт з «позитивної» множини близький до 0, вказує про занижену самооцінку, з «негативної» - на завищену. Якщо коефіцієнт наближається до 0,5 – констатується нормальна адекватна самооцінка: респондент не переоцінює себе і в той же час є досить критичним.

ЯК ВИ РОЗУМІЄТЕ ВИСЛОВИ?

«Чим більше людина любить себе, тим більше вона залежить від чужої думки» (Марк Авелій)

«Ми помиляємося тільки двічі: коли оцінюємо себе і коли оцінюємо інших» (Л. Балцан)

«Невдахи вірять у везіння, а везучі люди вірять в себе» (А. Даніель-Брюне)

ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

Заключна частина заняття проводиться у вигляді тестування. Потім вчитель здійснює експрес-аналіз заняття.

ЧИ ВПЕВНЕНИЙ ТИ В СОБІ? (Тест)

«Необхідно вірити в себе», - кажуть вам батьки, вчителі, старші брати і сестри. А насправді це легше сказати, аніж втілити у життя. Якщо і навіть хтось з твоїх друзів і демонструє свою впевненість, то більшість весь час сумніваються у собі, своїх якостях, можливостях, силах. А ти? Наскільки ти впевнений у собі?

1. Чи вмієш ти визначати життєві пріоритети і переконувати у їх значимості друзів?

Ніколи

Деколи

Завжди

2. Чи піднімеш ти руку, якщо знаєш відповідь на запитання вчителя?

Ніколи

Деколи

Завжди

3. Чи можеш ти перервати дискусію, з тим аби висловити власну думку з приводу теми суперечки?

Ніколи

Деколи

Завжди

4. Чи можеш ти в кінотеатрі попросити порушників говорити тихіше і не заважати людям дивитися фільм?

Ніколи

Деколи

Завжди

5. Якщо тобі подобається музика, ти будеш танцювати на шкільному вечорі незалежно від того, скільки танцює людей?

Ніколи

Деколи

Завжди

6. Якщо ти переконаний (на) у своїй правоті, чи зможеш відстоювати свою думку перед усіма?

Ніколи

Деколи

Завжди

7. На свій день народження ти влаштовуєш грандіозне свято і запрошуєш всіх друзів?

Ніколи

Деколи

Завжди

8. Ти завжди чиниш, як всі?

Ніколи

Деколи

Завжди

9. Якщо драматичний гурток буде організовувати виставу, ти спробуєш отримати в ній роль?

Ніколи

Деколи

Завжди

10. Ти одягаєшся у речі не тому, що вони модні, а тому, що вони тобі подобаються?

Ніколи

Деколи

Завжди

11. Чи приходилось тобі брати участь у екстремальних видах спорту?

Ніколи

Деколи

Завжди

12. Чи хотів(ла) би ти запропонувати свою кандидатуру на посаду старости класу?

Ніколи

Деколи

Завжди

13. Чи вмієш ти швидко приймати рішення?

Ніколи

Деколи

Завжди

14. Ти вважаєш себе дуже симпатичним (ою)?

Ніколи

Деколи

Завжди

15. Чи можеш ти запропонувати першим (ою) дружбу товаришеві?

Ніколи

Деколи

Завжди

16. Коли ти дивишся телевізор у родинному колі, пульт завжди у твоїх руках, бо ти вирішуєш, що дивитися?

Ніколи

Деколи

Завжди

17. Якщо ти опинився(лась) у новому товаристві, чи зможеш ти з цими людьми розважатися?

Ніколи

Деколи

Завжди

18. Чи можеш ти об’єктивно оцінити рівень власних знань після контрольної роботи?

Ніколи

Деколи

Завжди

19. Ти реагуєш на жарти сміхом і реготом?

Ніколи

Деколи

Завжди

20. Ти любиш фотографуватися?

Ніколи

Деколи

Завжди

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ

Підрахуйте, які відповіді у вас переважають.

ЯКЩО ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВІДПОВІДІ «НІКОЛИ».

Ти дуже обережний(а). Ти не любиш перебувати у центрі уваги. Ти ніяковієш перед думкою, волею і бажанням людей, які тебе оточують, вважаючи, що вони розумніші, красивіші і цікавіші за тебе. Вважаючи скромність своєю найважливішою чеснотою, ти відмежовуєшся від реального життя, знецінюєш себе у власних очах, відмовляєшся від власної індивідуальності і унікальності, сумніваєшся у власній значимості і душевних якостях. Для тебе важлива не власна думка, а думка оточуючих людей. В тім близькі люди і так цінують твою природну м'якість, доброзичливість.

ЯКЩО ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВІДПОВІДІ «ЗАВЖДИ».

Ти у всьому виявляєш наполегливість. Ти лідер. Впевнений у собі. ти нав’язуєш свою думку, свій вибір друзям, які завжди діють за твоїми вказівками. Тебе важко чимось здивувати. Неможливо похитнути твою віру у себе. Тобі не вистачає у своїх вчинках самокритичності. Ти ж не хочеш стати диктатором для інших і через свої непомірні претензії втратити щирих друзів? Невелика доля скромності не завадить твоїй популярності.

ЯКЩО ПЕРЕВАЖАЮТЬ ВІДПОВІДІ «ДЕКОЛИ».

Ти вмієш лавірувати. Перш, як діяти, ти завжди зважуєш «за» і «проти». Не зважаючи на свою сором’язливість, ти у змозі її подолати, коли це потрібно. Ти намагаєшся уникати конфліктів і завжди через них нервуєш, хоча справедливість для тебе – найважливіше. Ти надаєш перевагу рівним, виваженим і добрим стосункам. Ти врівноважена людина, що добре знає про свої чесноти і недоліки. Ти добре почуваєшся будь-де.

Література

1. Грецов А.Г. Практическая психология для подростков и родителей. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

2. Маценко В. Тенологія іміджу. – К.:Главник, 2005. – 96 с. – (Психол. інструментарій).

/Files/images/rzne/33.png

/Files/images/rzne/44.png

Кiлькiсть переглядiв: 253

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!