СТАТУТ

Опорного закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів с. Шрамківка Золотоніського району

Черкаської області

І. Загальні положення

1.1 Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області та його філії створені згідно з чинним законодавством України на підставі рішення Шрамківської сільської ради від 23.04.2021 № 7-13/VIII "Про створення опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області та його філій".

1.2. Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області є юридичною особою публічного права, має круглу печатку, кутовий штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку та має у своєму складі філії:

- Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Вишневе - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, яка знаходиться за адресою: 19812, Черкаська область, Драбівський район, с.Вишневе, вул. Гагаріна,7;

- Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, яка знаходиться за адресою: 19810, Черкаська область, Драбівський район, с. Кононівка, вул. Паркова, 1- Б;

- Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, яка знаходиться за адресою: 19825, Черкаська область, Драбівський район, с.Свічківка, вул. Молодіжна,10;

- Заклад загальної середньої освіти І - ІІ ступенів с.Степанівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, яка знаходиться за адресою: 19813, Черкаська область, Драбівський район, с.Степанівка, вул. Соборна, 22.

1.3. Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області та його філії є правонаступником Закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області та Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

1.4. Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області створено шляхом реорганізації (приєднання) Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області та Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

1.5. Юридична адреса Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області: 19812, Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка вул. Панаса Мирного, 1.

1.6. Повна назва опорного закладу: Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

Скорочена назва: ОЗЗСО І – ІІІ ступенів с.Шрамківка.

1.7. Філії не є юридичною особою і діють на підставі Положення, затвердженого засновником, що визначає основні питання їх діяльності.

1.8. Засновником Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області є Шрамківська сільська рада (далі – засновник).

Ідентифікаційний код Засновника (органу управління майном): 34238355.

Місцезнаходження Засновника (органу управління майном): вул. Незалежності, 16, с.Шрамківка, Драбівський район, Черкаська область, Україна, індекс: 19812

1.9. Власник закладу – Шрамківська сільська територіальна громада. Заклад є об’єктом комунальної власності Шрамківської сільської територіальної громади.

1.10. Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – опорний заклад) є неприбутковою організацією.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Опорний заклад є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Опорний заклад набуває з дня його державної реєстрації (перереєстрації). Філії наділяються майном Засновника та існують на підставі затвердженого ним Положення. Філії можуть виконувати функції початкової школи та базової школи.

2.2. Відомості про юридичну особу підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Ідентифікаційний код закладу 24353469.

2.4. Опорний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським Кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та відділу освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради, рішеннями сільської ради, цим Статутом.

2.5. Опорний заклад має самостійний баланс, самостійний кошторис, круглу печатку, кутовий штамп, власну символіку, зареєстровані у встановленому законом порядку.

2.6. Опорний закладмає право від свого імені укладати угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки у межах чинного законодавства, бути позивачем і відповідачем в господарчому, третейському та арбітражному судах.

2.7. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту";

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої наукової діяльності, приватними особами, у тому числі, зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

2.8. Опорний закладне несе відповідальності по зобов’язаннях Засновника.

2.9. Засновник не несе відповідальності по зобов’язаннях опорного закладу.

2.10. Уповноважений орган засновника – відділ освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради (далі – орган управління).

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради як головний розпорядник коштів, здійснює фінансування закладу в межах освітньої субвенції та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству, її матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

3. МЕТА І ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Головною метою опорного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

3.2. Головними завданнями опорного закладу є:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, у тому числі, осіб з особливими освітніми потребами;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи незалежно від місця їх проживання;

- раціональне та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи виховної роботи.

3.3. Мова навчання – державна українська мова.

3.4. Діяльність опорного закладу базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

3.5 Опорний заклад має право:

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із відділом освіти районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану опорної школи та філії, які є додатками до освітньої програми закладу освіти;

- в установленому порядку розробляти робочі навчальні плани, індивідуальні плани та програми для дітей з особливими освітніми потребами;

- проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми;

- приймати на роботу спеціалістів за договірними умовами;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

- надавати населенню додаткові освітні послуги;

- об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (українських та іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю.

3.6. В опорному закладі освіти створено та функціонують: навчально-методична рада, предметні методичні об’єднання вчителів.

3.7. Організація гарячого харчування дітей шкільного віку здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.8. Опорний заклад приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

3.9. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Опорний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи опорного закладу обговорюється на засіданні педагогічної ради, погоджується радою опорного закладу.

4.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма, яка затверджується рішенням педагогічної ради закладу освіти. Освітня програма складається на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.

4.3. У вигляді додатків до освітньої програми додається робочий навчальний план, перелік навчальних програм, діючих програм факультативів, розклад уроків (тижневий) та режим роботи (річний).

4.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники беруть участь у виборі програм варіативної частини навчального плану, підручників, навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.5. Опорний заклад здійснює освітній процес у 1-11 класах за п’ятиденним робочим тижнем.

4.6. У філіях опорного закладу можливе формування класів-комплектів за погодженням із директором опорного закладу.

4.7. Структура опорного закладу забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг.

4.8. Зарахування учнів до опорного закладу та до його філій здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних соціальних служб, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367.

4.9. У разі потреби учень може перейти протягом року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності довідки про зарахування до іншого закладу, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

4.10. За учнями, які навчаються у закладі, зберігається право вільного переходу до іншого відповідного класу.

4.11. Для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором опорного закладу.

4.12. Тижневе навантаження педагогів опорного закладу та його філій затверджується директором і погоджується з профспілковим комітетом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

4.13. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється директором опорного закладу в межах часу, що передбачений освітньою програмою, і погоджується з відділом освіти районної державної адміністрації.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

4.14. За погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.15. Тривалість уроків в опорному закладі та у філіях становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин.

4.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Головним управлінням Держпродспоживслужби в Черкаській області і затверджується директором опорного закладу.

4.17. Тижневий режим роботи опорного закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Для учнів 5-9 класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм, розвитку зв’язного мовлення та технологій.

У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану та профільних дисциплін.

4.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем, відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.19. В опорному закладі та його філіях визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючих Критеріїв оцінювання досягнень, ведеться тематичний облік знань.

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класімає формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів досамоконтролю і самооцінювання.

У документі про освіту (свідоцтві досягнень, табелі успішності, свідоцтві про базову середню освіту, свідоцтві про повну загальну середню освіту) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.20. Результати семестрового, річного оцінювання та оцінювання за ДПА доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.21. Порядок переведення і випуск учнів опорного закладу та його філій визначається Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

4.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації, яка проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації (затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.01.2019 № 8/32979).

4.23. Учням, які закінчили певний ступінь опорного закладу та його філій, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності/свідоцтво про здобуття початкової освіти;

- по закінченні базової загальної середньої освіти – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

- по закінченні повної загальної середньої освіти – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

4.24. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: похвальний лист "За високі досягнення у навчанні", похвальна грамота "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", золота медаль "За високі досягнення у навчанні", срібна медаль "За досягнення у навчанні", свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші заохочення відповідно до чинного законодавства.

4.25. Іноземці приймаються до опорного закладу та його філій відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

4.26. Мікрорайон обслуговування для опорного закладу не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

4.27. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та окремих предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради опорного закладу може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп.

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Статус учасників освітнього процесу, їхні права й обов'язки визначаються законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та даним Статутом опорної школи. Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

5.2. Учасниками освітнього процесу в опорному закладі є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють, здобувачів освіти;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь в освітньому процесі опорного закладу та його філій;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

5.3. Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.4. Здобувачі освіти мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою опорного закладу та його філій;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, турнірах, змаганнях;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу;

- брати участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їхню честь, гідність;

- на індивідуальну, дистанційну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

- на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.5. Здобувачі освіти зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників опорного закладу та його філій;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд.

5.6. Педагогічними працівниками опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

5.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку і здійснюється за наказом директора опорного закладу. Трудові відносини між керівництвом опорного закладу та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового і строкового трудових договорів та у формі контракту.

5.8. Педагогічні працівники та сумісники мають право на:

- захист професійної честі й гідності;

- самостійний вибір форм, методів, навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної й пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- проходження курсової перепідготовки, підвищення кваліфікаційного рівня;

- отримання пенсії, визначеному законодавством України;

- на матеріальне (щорічна винагорода та преміювання), житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства.

5.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню опорного закладу та його філій;

- виконувати вимоги Статуту, правила й режим внутрішнього трудового розпорядку, умови договору та колективного трудового договору;

- настановами й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

- систематично запроваджувати інновації в освітній процес;

- досконало володіти вміннями користувача комп’ютером, використовувати в освітньому процесі інформаційно-комунікаційні технології, удосконалювати практичні навички володіння технічними засобами навчання;

- виконувати накази директора опорного закладу та відділу освіти районної державної адміністрації;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників, авторських програм;

- систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

- досконало володіти державною мовою;

- старанно, охайно, вчасно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів, журнали факультативів, гуртків тощо).

5.11. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у школі під час освітнього процесу.

5.12. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.13. В опорному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством. На них накладаються встановлені стягнення, або вони можуть бути звільнені з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.15. Працівники опорного закладу та його філій у відповідності до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щорічно проходять безоплатні медичні огляди.

5.16. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором опорного закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу та у відповідних державних, судових органах.

5.18. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

- стежити за охайним виглядом дітей.

5.19. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню опорного закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації освітнього процесу.

5.20. Представники громадськості зобов'язані

- дотримуватися Статуту опорного закладу;

- виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

5.21. За умови реорганізації чи ліквідації опорного закладу, її працівникам і учням засновник гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

6.1. Заняття гуртків повинні сприяти вирішенню конкретних виховних завдань, формуванню моральних якостей особистості, пізнавальної й громадської активності, розширенню й поглибленню об’єму знань, умінь та навичок, передбачені навчальними програмами, вихованню потреби самоосвіти, ініціативи, прийняттю творчих рішень і застосуванню їх на практиці, ознайомленню вихованців з досягненнями сільського й лісового господарства, вітчизняної й світової науки, техніки і технології, літератури, мистецтва й спорту.

6.2. Заняття гуртків ведуться за програмами і планами, розробленими на основі типових програм, рекомендованих Міністерством освіти України. В окремих випадках можуть бути складені програми керівниками гуртків, творчими та науковими працівниками, погоджені методичною радою, схвалені педагогічною радою та затверджені директором опорного закладу.

6.3. Гуртки створюються відповідно до інтересів дітей і підлітків, з урахуванням місцевих умов.

6.4. Комплектування гуртків розпочинається в травні і закінчується, в основному, 15 вересня кожного року. Гуртки, залежно від вимог програми, плану, організовуються на весь навчальний рік (з 15 вересня по 31 травня).

6.5. Окремі гуртки можуть працювати за спеціальним розкладом, у тому числі з повним або змінним складом учнів. Окремі або частина занять гуртків можуть проводитися у формі походів, екскурсій, експедицій.

6.6. Кожний учень може займатися в одному або в кількох гуртках. Але має право змінювати профіль гуртка, вільно виходити із складу одного гуртка і переходити до складу іншого.

6.7. До складу кожного гуртка 1-го року навчання повинно входити не менше 15 учнів. Другого і наступних років – для учнів середнього і старшого віку – не менше 12 учнів.

6.8. Розклад занять гуртків на тиждень складається з урахуванням раціонального розподілу вільного часу і зайнятості учнів у школі, з урахуванням вікових можливостей і санітарно-гігієнічних норм. При проведенні занять тривалістю більше однієї академічної години в день і залежно від її характеру, як правило, через кожні 45 хвилин занять організовуються перерви на 15 хвилин для відпочинку і зміни виду діяльності. У період спортивно-ігрових занять, змагань, походів, екскурсій, занять на відкритому повітрі перерви встановлюються за рішенням керівників гуртків.

6.9. Організація роботи гуртків повинна відповідати правилам техніки безпеки і виробничої санітарії.

6.10. Головне завдання керівника гуртків – створити систему виховної роботи в гуртках.

6.11. Керівники гуртків зобов’язані:

- скласти і виконувати план роботи гуртків;

- дотримуватися виконання режиму роботи гуртків, сприяти відвідуванню занять учнями;

- турбуватися про створення і примноження традицій у гуртковій роботі;

- керуватися організацією і проведенням заходів в канікулярний час та залучати до їх підготовки і реалізації інших учнів;

- виявляти творчі дитячі інтереси і здібності членів гуртків;

- працювати в контакті з батьками, класними керівниками.

7. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1. Вищим органом управління опорним закладом та його філій є його засновник та відділ освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради. Управління цілісним майновим комплексом опорного закладу та його філій здійснюється Шрамківською сільською радою.

7.2. Керівництво опорним закладом здійснює директор, повноваження якого визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу.

Директор опорного закладу діє у межах повноважень, визначених законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ, Положенням про опорний заклад, Статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філії, який призначається на посаду директором закладу за погодженням засновника та відділу освіти, культури, молоді та спорту.

Директором опорного закладу може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор опорного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом відділу освіти, культури, молоді та спорту Шрамківської сільської ради.

7.3. Положення про конкурс на посаду директора опорного закладу розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7.4. Одна і та сама особа не може бути керівником опорного закладу більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді директора опорного закладу, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

7.5. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники опорного закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором цього закладу. Директор опорного закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Директор опорного закладу здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність опорного закладу:

- керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,

- створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- забезпечує розвиток матеріально-технічної бази опорного закладу та його філії;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає в межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- забезпечує постійну прозорість та інформаційну відкритість діяльності опорного закладу, кошторису і фінансового звіту про надходження та використання всіх отриманих коштів на веб-сайті закладу;

- призначає педагогічних працівників та технічних працівників опорного закладу і філій.

Директор опорного закладу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору (при умові вакансії) строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду директора вперше), відповідно до рішення Шрамківської сільської ради від 23.02.2021 № 5-19/VІІІ "Про затвердження Положення про проведення конкурсу та призначення керівника закладу загальної середньої освіти Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області".

Звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органом.

7.3. Опорний заклад має штатний розпис, що розробляється і затверджується відділом освіти районної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені Міністерством освіти та науки України.

7.4. Прийняття на роботу педагогічних працівників до опорного закладу може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

7.5. Діловодство опорного закладу організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України. Звітність встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

7.6. Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу – зборами трудового колективу;

- учнів закладу старшої школи – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів опорного закладу та його філії. Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу – 35%, учнів – 30%, батьків і представників громадськості – 35%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори має директор опорного навчального закладу, засновник (власник), учасники зборів.

Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом та його філіями, голови батьківського комітету закладу;

- розглядають питання освітньої, методичної й фінансово-господарської діяльності закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу;

- розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу.

7.7. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти у період між загальними зборами рада опорного навчального закладу.

7.7.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та удосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;

- розширення колегіальних форм управління опорним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

7.7.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу;

- створення належного педагогічного клімату в опорному закладі та його філії;

- формування навичок здорового способу життя;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення освітнього процесу;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів, дошкільними, позашкільними закладами, громадськими організаціями та школою з метою забезпечення єдності освітнього процесу;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контроль за витратами бюджетних та позабюджетних асигнувань.

7.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів старшої школи, батьків і громадськості опорного закладу та його філії. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

7.7.4. Рада опорного закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу.

7.7.5. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

7.7.6. Рада опорного закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

- погоджує режим роботи опорного закладу;

- сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників опорного закладу медалями: золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні", похвальними листами "За високі досягнення у навчанні", похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" та вручення свідоцтв особливого зразка;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує освітні програми на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення благодійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи опорного закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

7.8. При комунальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет (рада).

7.9. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.9.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у закладі;

- зміцнення навчально-методичної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази опорного закладу;

- організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників освітнього процесу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та закладу;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

7.9.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб із представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається їхнє втручання в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора опорного закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

7.9.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази за рік. Позачергові засідання можуть проводитись також за вимогою третини і більшості її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома педагогічного колективу опорного закладу та його філії, батьків, громадськості. Їхнє виконання організовується членами піклувальної ради.

7.9.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.9.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора опорного закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази опорного закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування опорного закладу;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази опорного закладу;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи закладу.

7.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу, затверджується начальником відділу освіти районної державної адміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.11. В опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор опорного закладу.

7.12. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи опорного закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в освітній процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників опорного закладу.

7.13. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребами опорного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

7.14. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік.

7.15. В опорному закладі діють батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або школи. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в опорному закладі.

7.15.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

7.15.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня, його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх здібностей, підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та її благоустрою.

7.15.3. Батьківський комітет опорного закладу формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету опорного закладу є членом ради закладу, може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківського комітету визначаються загальними зборами. Збори батьківського комітету закладу (класів) проводяться не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів комітету опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва опорного закладу, а за необхідності до відділу освіти районної державної адміністрації у 7-денний термін. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

7.15.4. Батьківські комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- звертатися до директора, класного керівника й ради опорного закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові батьківські збори;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування опорного закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

7.16. В опорному закладі школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.17. Опорний заклад загальної маючи ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на власному веб-сайті (у разі їх відсутності - на веб-сайтах свого засновника) відкритий доступ до такої інформації та документів:

- Статут Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

- структура та органи управління опорним закладом;

- кадровий склад опорного закладу згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в опорному закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в опорному закладі;

- мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення опорного закладу (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність опорного закладу;

- правила прийому до опорного закладу та його філій;

- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік провадження додаткової освітньої діяльності, її вартість, порядок надання та оплати.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1. Матеріально-технічна база опорного закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі закладу.

8.2. Майно опорного закладу належить йому на праві повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту опорного закладу та укладених ним угод.

8.3. Майно опорного закладу перебуває у власності Шрамківської сільської ради та закріплюється за ним на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства .

Шрамківська сільська рада здійснює контроль за використанням і збереженням переданого опорному закладу майна за участю відділу освіти, культури, молоді та спорту і має право вилучати в опорного закладу надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується не за призначенням.

Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.4. Для забезпечення освітнього процесу база опорного закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного та актового залів, бібліотеки, медіатеки, архіву, медичного кабінету, комп'ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінетів соціально-психологічної служби, тренажерного залу тощо.

8.5. Майно навчальних закладів, реорганізованих в опорний заклад не підлягає вилученню або перерозподілу без згоди завідувачів філій.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Фінансування опорного закладу та його філій, порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

9.3. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

9.4. Опорний заклад має право:

- на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

9.5. Звітність про діяльність опорного закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю опорного закладу є його інституційний аудит, який проводиться Центральним органом виконавчої влади.

11.3. Зміст та особливості проведення інституційного аудиту визначені статтею 45 Закону України "Про освіту".

11.4. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

- підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

11.5. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом. У позаплановому порядку за ініціативою засновника – у разі низької якості освітньої діяльності.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу приймає засновник. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання опорного закладу переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

13. ПОРЯДОК ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Статут опорного закладу набирає чинності після затвердження його засновником та реєстрації відповідно до чинного законодавства.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту опорного закладу затверджуються засновником та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.

13.3. У частині, не передбаченій даним Статутом, опорний заклад керується чинним законодавством України.

13.4. Опорний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

Секретар сільської ради Світлана КОНЮШЕНКО

Додаток 3

до рішення Шрамківської сільської ради

від 23.04.2021 №7-13/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Вишневе - філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
1.Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади функціонування Закладу загальної середньої освіти І ступенів с.Вишневе - філії Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

2. Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Вишневе - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі Типового положення. Філія може мати штамп та вивіску із своїм найменуванням.

Філія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

3. Засновником та власником філії є Шрамківська сільська рада (далі – засновник).

4. Філія створена внаслідок приєднання Закладу загальної середньої освіти І ступеня с.Вишневе Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що знаходилася за адресою: 19812, Черкаська область, Драбівський район, с. Вишневе, вул. Гагаріна, 7 шляхомперетворення її у Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Вишневе – філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – опорний заклад) згідно з рішенням Шрамківської сільської ради "Про створення Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району та його філій" від 23.04.2021 №7-13/VIII Правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин філії є Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (опорний заклад).

5. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Положенням, затвердженим засновником та Типовим положенням про філію.

6. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу.

7. Повна назва: Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Вишневе - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

Скорочена назва: ЗЗСО І ступеня с.Вишневе – філія ОЗЗСО І – ІІІ ступенів с.Шрамківка.

Філія знаходиться за адресою: 19812, Черкаська область, Драбівський район, с. Вишневе, вул. Гагаріна, 7.

8. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію засновник. При реорганізації і ліквідації філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із законодавством України про працю.

ІІ. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу.

3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу.

Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно доПоложення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з керівником опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом керівника опорного закладу.

9. Філія несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

1) безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

2) дотримання державних стандартiв освiти.

10. У філії визначена державна мова навчання – українська.

11. Філія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна опорному закладу.

12. Філія не відповідає за зобов'язання опорного закладу.

13.Філія здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Індивідуальне навчання у філії організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

14. Навчальний рік у філії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

15. Філія самостійно розробляє структуру навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри), яку погоджує з керівником опорного закладу, а режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого навчальним планом.

16. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

17. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих- дев'ятих - 45 хвилин.

18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - до 30 хвилин.

19. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Філія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису закладу освіти, що розробляється завідувачем філії і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філією:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

2) з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) діє від імені філії та може порушувати клопотання перед керівником опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

3) видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов’язкові для

виконання всіма працівниками;

4) організовує освітній процес забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

5) відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

6) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8) сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

9) вживає заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

10) забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

11) вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

12) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

13) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи;

14) порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я; 16) організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

17) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу.

5. Керівник опорного закладу визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники опорного закладу, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та його філії (філіях).

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

7. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

8. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

ІV. Кадрове забезпечення філії

1. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

2.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

4. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

-особисто брати участь у підбитті підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

-користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

5. Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

6. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

V. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту"та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада опорного закладу відповідно доПереліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована філія. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації.

VІ. Зміни та доповнення до Положення

1. Зміни та доповнення до Положення про філію вносяться засновником за поданням завідувача філії та директора опорного закладу із наступним затвердженням рішення засновником.

Секретар сільської ради Світлана Конюшенко

Додаток 4

до рішення Шрамківської сільської ради

від 23.04.2021 №7-13/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка - філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
1.Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади функціонування Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка - філії Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

2. Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с. Кононівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі Типового положення. Філія може мати штамп та вивіску із своїм найменуванням.

Філія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

3. Засновником та власником філії є Шрамківська сільська рада (далі – засновник).

4. Філія створена внаслідок приєднання Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що знаходилася за адресою: 19810, Черкаська область, Драбівський район, с. Кононівка, вул. Паркова, 1- Б шляхомперетворення її у Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка – філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – опорний заклад) згідно з рішенням Шрамківської сільської ради "Про створення Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району та його філій" від 23.04.2021 №7-13/VIII Правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин філії є Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с. Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (опорний заклад).

5. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Положенням, затвердженим засновником та Типовим положенням про філію.

6. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу.

7. Повна назва: Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Кононівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

Скорочена назва: ЗЗСО І – ІІ ступенів с. Кононівка – філія ОЗЗСО І – ІІІ ступенів с.Шрамківка.

Філія знаходиться за адресою: 19810, Черкаська область, Драбівський район, с. Кононівка, вул. Паркова, 1- Б.

8. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію засновник. При реорганізації і ліквідації філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із законодавством України про працю.

ІІ. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу.

3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу.

Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно доПоложення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з керівником опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом керівника опорного закладу.

9. Філія несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

1) безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

2) дотримання державних стандартiв освiти.

10. У філії визначена державна мова навчання – українська.

11. Філія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна опорному закладу.

12. Філія не відповідає за зобов'язання опорного закладу.

13.Філія здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Індивідуальне навчання у філії організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

14. Навчальний рік у філії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

15. Філія самостійно розробляє структуру навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри), яку погоджує з керівником опорного закладу, а режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого навчальним планом.

16. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

17. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих- дев'ятих - 45 хвилин.

18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - до 30 хвилин.

19. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Філія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису закладу освіти, що розробляється завідувачем філії і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філією:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

2) з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) діє від імені філії та може порушувати клопотання перед керівником опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

3) видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов’язкові для

виконання всіма працівниками;

4) організовує освітній процес забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

5) відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

6) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8) сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

9) вживає заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

10) забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

11) вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

12) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

13) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи;

14) порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я; 16) організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

17) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу.

5. Керівник опорного закладу визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники опорного закладу, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та його філії (філіях).

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

7. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

8. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

ІV. Кадрове забезпечення філії

1. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

2.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

4. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

-особисто брати участь у підбитті підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

-користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

5. Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

6. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

V. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту"та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада опорного закладу відповідно доПереліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована філія. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації.

VІ. Зміни та доповнення до Положення

1. Зміни та доповнення до Положення про філію вносяться засновником за поданням завідувача філії та директора опорного закладу із наступним затвердженням рішення засновником.

Секретар сільської ради Світлана КОНЮШЕНКО

Додаток 5

до рішення Шрамківської сільської ради

від 23.04.2021 №7-13/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка - філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
1.Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади функціонування Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка - філії Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

2. Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі Типового положення. Філія може мати штамп та вивіску із своїм найменуванням.

Філія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

3. Засновником та власником філії є Шрамківська сільська рада (далі – засновник).

4. Філія створена внаслідок приєднання Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що знаходилася за адресою: 19825, Черкаська область, Драбівський район, с.Свічківка, вул.Молодіжна,10, шляхомперетворення її у Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка – філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – опорний заклад) згідно з рішенням Шрамківської сільської ради "Про створення Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району та його філій" від 23.04.2021 №7-13/VIII. Правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин філії є Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (опорний заклад).

5. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Положенням, затвердженим засновником та Типовим положенням про філію.

6. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу.

7. Повна назва: Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Свічківка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

Скорочена назва: ЗЗСО І – ІІ ступенів с.Свічківка – філія ОЗЗСО І – ІІІ ступенів с.Шрамківка.

Філія знаходиться за адресою: 19825, Черкаська область, Драбівський район, с. Свічківка, вул. Молодіжна,10.

8. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію засновник. При реорганізації і ліквідації філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із законодавством України про працю.

ІІ. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу.

3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу.

Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно доПоложення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з керівником опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом керівника опорного закладу.

9. Філія несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

1) безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

2) дотримання державних стандартiв освiти.

10. У філії визначена державна мова навчання – українська.

11. Філія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна опорному закладу.

12. Філія не відповідає за зобов'язання опорного закладу.

13.Філія здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Індивідуальне навчання у філії організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

14. Навчальний рік у філії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

15. Філія самостійно розробляє структуру навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри), яку погоджує з керівником опорного закладу, а режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого навчальним планом.

16. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

17. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих- дев'ятих - 45 хвилин.

18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - до 30 хвилин.

19. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Філія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису закладу освіти, що розробляється завідувачем філії і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філією:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

2) з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) діє від імені філії та може порушувати клопотання перед керівником опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

3) видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов’язкові для

виконання всіма працівниками;

4) організовує освітній процес забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

5) відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

6) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8) сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

9) вживає заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

10) забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

11) вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

12) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

13) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи;

14) порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я; 16) організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

17) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу.

5. Керівник опорного закладу визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники опорного закладу, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та його філії (філіях).

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

7. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

8. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

ІV. Кадрове забезпечення філії

1. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

2.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

4. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

-особисто брати участь у підбитті підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

-користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

5. Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

6. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

V. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту"та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада опорного закладу відповідно доПереліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована філія. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації.

VІ. Зміни та доповнення до Положення

1. Зміни та доповнення до Положення про філію вносяться засновником за поданням завідувача філії та директора опорного закладу із наступним затвердженням рішення засновником.

Секретар сільської ради Світлана КОНЮШЕНКО

Додаток 6

до рішення Шрамківської сільської ради

від 23.04.2021 №7-13/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка - філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
1.Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади функціонування Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка - філії Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

2. Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі Типового положення. Філія може мати штамп та вивіску із своїм найменуванням.

Філія забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

3. Засновником та власником філії є Шрамківська сільська рада (далі – засновник).

4. Філія створена внаслідок приєднання Закладу загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, що знаходилася за адресою: 19813, Черкаська область, Драбівський район, с.Степанівка, вул.Соборна,22, шляхомперетворення її у Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка – філію Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (далі – опорний заклад) згідно з рішенням Шрамківської сільської ради " Про створення Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району та його філій" від 23.04.2021 №7-13/VIII. Правонаступником майна, прав, обов’язків та трудових відносин філії є Опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (опорний заклад).

5. Філія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Положенням, затвердженим засновником та Типовим положенням про філію.

6. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів опорного закладу.

7. Повна назва: Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів с.Степанівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області

Скорочена назва: ЗЗСО І – ІІ ступенів с.Степанівка – філія ОЗЗСО І – ІІІ ступенів с.Шрамківка.

Філія знаходиться за адресою: 19813, Черкаська область, Драбівський район, с. Степанівка, вул. Соборна,22.

8. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію засновник. При реорганізації і ліквідації філії працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно із законодавством України про працю.

ІІ. Організація освітнього процесу

1. Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Типовим положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу.

3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу.

Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно доПоложення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з керівником опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом керівника опорного закладу.

9. Філія несе вiдповiдальнiсть перед особою, суспiльством i державою за:

1) безпечнi умови освiтньої дiяльностi;

2) дотримання державних стандартiв освiти.

10. У філії визначена державна мова навчання – українська.

11. Філія підпорядкована, підзвітна та підконтрольна опорному закладу.

12. Філія не відповідає за зобов'язання опорного закладу.

13.Філія здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Індивідуальне навчання у філії організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

14. Навчальний рік у філії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

15. Філія самостійно розробляє структуру навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри), яку погоджує з керівником опорного закладу, а режим роботи встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого навчальним планом.

16. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

17. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих- дев'ятих - 45 хвилин.

18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - до 30 хвилин.

19. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Філія може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

20. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

21. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та навчальним планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису закладу освіти, що розробляється завідувачем філії і затверджується керівником закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філією:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття та звільнення працівників філії;

2) з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) діє від імені філії та може порушувати клопотання перед керівником опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

3) видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов’язкові для

виконання всіма працівниками;

4) організовує освітній процес забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

5) відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

6) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

8) сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

9) вживає заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до опорного закладу, Статутом опорного закладу та цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

10) забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

11) вживає заходів щодо запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

12) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

13) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи;

14) порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

15) здійснює контроль за якістю роботи педагогів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я; 16) організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

17) здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

4. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу.

5. Керівник опорного закладу визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники опорного закладу, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі та його філії (філіях).

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

7. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

8. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу є обов’язковими для виконання філією.

У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

ІV. Кадрове забезпечення філії

1. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

2.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

4. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

-особисто брати участь у підбитті підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

-користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

5. Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

6. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

V. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається законами України"Про освіту","Про повну загальну середню освіту"та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада опорного закладу відповідно доПереліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно опорного закладу перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Опорний заклад та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована філія. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації.

VІ. Зміни та доповнення до Положення

1. Зміни та доповнення до Положення про філію вносяться засновником за поданням завідувача філії та директора опорного закладу із наступним затвердженням рішення засновником.

Секретар сільської ради Світлана КОНЮШЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 145

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!