Освітня програма ОЗЗСО І-ІІІ ступені с.Шрамківка

Освітня програма нашого закладу сформована на основі Типової освітньої програми схвалена на педагогічній раді закладу протокол від 30.08.2021року

№ 1 та затверджена директором.

Нормативні документи, які регламентують формування освітньої програми ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Шрамківка

А саме:

1. Ст. 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,

ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»

2. Відповідні Державні стандарти повної загальної середньої освіти, Базовий компонент дошкільної освіти

3. Накази МОНУ «Про затвердження типових освітніх програм» (від: 20.04.2018 № 405, № 407, № 408 ( у редакції зі змінами від 31.03.2020

№ 464; 08.10.2019 № 1272, № 1273)

4. Навчальні програми (сайти МОН, ІМЗО, щорічний лист МОНУ про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОНУ для використання в закладах освіти)

5. Санітарний регламент для ЗЗСО, Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, якими користується наш заклад:
1-4 класи
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта).

(Наказ МОН від 20.04.2018 № 407) – за програмою автора Р.Б.Шияна,

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

5-9 класи
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня –

(Наказ МОН від 20.04.2018 № 405)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Типова освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

10-11 класи
Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) (Наказ МОН від 20.04.2018 № 408)

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Типова освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Навчальні плани старшої школи реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

З метою реалізації профільного навчання передбачено спеціальні навчальні плани. Запропоновані навчальні плани дають змогу залежно від потреб учнів комплектувати старші класи за напрямами диференціації:

10 клас - суспільно-гуманітарним

11клас - природничо-математичним

Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання:

10 клас – історичний профіль

11 клас – математичний

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 ).

Заклад освіти готується до впровадження у 2022 році Державного стандарту базової середньої освіти у 5-му класі

Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року.

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання.

У документі чітко окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі по закінченню кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

19 лютого МОН затвердило типову освітню програму для 5-9 класів (наказ МОН № 235 від 19.02.2021) https://mon.gov.ua/.../pro-zatverdzhennya-tipovoyi....

Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 року.

Тобто з 1 вересня 2022 року учні, які перейдуть до 5 класу, навчатимуться за новою освітньою програмою. Так передбачає реформа Нової української школи.

Зокрема, відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти розробляє свою освітню програму на основі типової освітньої програми.

Освітня програма закладу освіти має містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів.

Згідно з частиною шостою статті 11 Закону, на основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план.

У річному навчальному плані конкретизується:

• перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення;

• перелік вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів;

• кількість навчальних годин на тиждень.

Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону, структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Додатково!

Міністерство освіти і науки затвердило модельні навчальні програми НУШ для 5-9 класів

https://mon.gov.ua/.../modelni-navchalni-programi-dlya-5...

75-ти модельним навчальним програмам для базової середньої освіти, у змісті яких реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти, надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Відповідний наказ МОН № 795 підписано 12 липня 2021 року.

Модельні навчальні програми будуть масово впроваджуватися в освітній процес закладів загальної середньої освіти поетапно, починаючи з 2022/2023 навчального року.

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!