Повернутися до звичайного режиму

/Files/images/vihovna/organzatsya_vihovno_roboti_shkoli/1.png

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

"Дітей, їх особисту гідність і їх потреби

треба так само шанувати, як і старших,

і тільки поводячись з ними лагідно,

щиро, розумно, як з рівними, входячи

в їх спосіб думання, можна виховувати

чесних, щирих, правдолюбних і справді

вільних людей".

Іван Франко

Виховання - це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки, і педагоги. Віки та епохи люди ламали голови над таємницями становлення особистості, дивом зростання паростків "Я" під нестерпною спекою впливів, моделей, чітко визначених шляхів виховання та способів становлення. У свій час Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання в процесі становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються, а стають тими ким вони є. Сьогодні на школу, а особливо на сільську, покладена велика відповідальність: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією , готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

/Files/images/vihovna/organzatsya_vihovno_roboti_shkoli/2.png

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальних закладах, у нашій школі створена програма творчого розвитку і саморозвитку особистості на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі. Головне завдання - створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Виховну систему роботи в нашій школі можна охарактеризувати так:

Загальні цілі та завдання виховання

Принцип виховання:

1. Принцип гуманізації і демократизації виховного процесу. Він означає, що вся виховна робота підпорядковується завданням формування громадянина незалежної України. Цей принцип реалізується наступним чином:

- при вивченні основ наук на уроках;

- при проведенні тематичних виховних годин;

- при проведенні спеціальних уроків народознавства;

- у процесі позашкільної роботи;

2.Принцип зв’язку виховання з реальним життям.

3. Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності.

4. Єдність вимог і повага особистості.

5. Послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

6. Вівповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів.

7. Свідомість, самодіяльність та активність учнів.

Джерела організованого виховного впливу

* Сім’я

* Педагогічний колектив

* Учнівський колектив

* Громадськість

Зміст виховання

(основні напрямки виховної роботи в школі)

Педагогічний колектив впроваджує в свою діяльність Програму "Основні орієнтири виховання учнів".

- Ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення до культуриі мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Методи і форми виховання

А. Макаренко говорив, що метод - це інструмент дотику до особистості. В своїй роботі використовуємо чотири групи методів :

І група : методи формування свідомості особистості учня (розповідь, пояснення, бесіда, диспут, приклад);

ІІ група: методи організації діяльності учнів і формування досвіду поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, привчання, вправи, доручення. створення виховних ситуацій);

ІІІ група: - методи стимулювання діяльності поведінки учня (метод залучення учнів до творчої діяльності, виконання творчих завдань, удосконалення моделей, виготовлення моделей, участь у олімпіадах і конкурсах);

- методи заохочення до навчальної діяльності школяра (система похвали та підбадьорювання, використання засобів масової інформації, матеріальні стимули(премії, подарунки);

ІV група : методи контролю за ефективністю виховання (облік результатів оцінки поведінки класним керівником, написання характеристики, ведення щоденника учнем, самоаналіз власної поведінки).

Умови ефективності виховної роботи

1. Макросередовище (суспільні відносини ЗМІ).

2. Мікросередовище (соціально-культурні обставини в мікрорайоні).

3.Групи неформального спілкування.

4. Матеріальні умови.

Планування виховної роботи школи

1. Загальношкільний план (де окремим пунктом йде виховна робота).

2. План роботи заступника директора з виховної роботи.

3. План роботи педагога - організатора.

4. План роботи класних керівників.

5. План роботи органів учнівського самоврядування.

6. Плани роботи гуртків.

7. План роботи бібліотеки.

8.План роботи батьківського комітету.

9. План роботи ради з профілактики правопорушень.

10. План - сітка на кожен день.

Документація заступника директора з виховної роботи

1. Методична, довідкова, інформаційна література з проблем виховної роботи.

2. Матеріали, що готувались до педрад, оперативних та виробничих нарад.

3. Матеріали інформаційно - рекламної служби школи.

4. Матеріали роботи з учнівським колективом :

- план виховної роботи школи;

- позаурочна робота;

- шкільне самоврядування;

- програма вивчення класного учнівського колективу.

5. План роботи методичного об’єднання класних керівників.

6. Робота з батьківською громадськістю.

7. Журнал внутрішкільного контролю.

8. Особистий план роботи заступника директора з виховної роботи.

9. Накази з виховної роботи.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботугуртків за інтересами.

Організація гуртків у 2018-2019 навчальному році

Назва гуртка К-сть годин Керівник гуртка Клас Час проведення
1. Баскетбольний 1 Третяк В.І. вч. фізичного виховання 7-11 Пˈятниця 15.10 – 15.55
2. Волейбольний 1 Хоменко В.Б. вч. фізичного виховання 7-11 четвер 15.10 -15.55
3. Футбольний 2 Савісько В.П. вч. фізики 5-8 Понеділок 15.15 - 16.45
4. Тенісний 2 Чурута Л.П. вч. хімії 7-11 Середа 15.10-16.40
5. Як захиститися від ВІЛ? 1 Вавілова Л.А. ЗДВР 9 Вівторок 14.20-15.05
6. Вокальний 2 Безвіконна С.В., вчитель музики 1 - 6 Вівторок 12.30 – 14.10

Обдарованість - це, можливо, своєрідна Божа іскра, яку треба відшукати в душі дитини і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Тому в нашому навчальному закладі розроблено план заходів з обдарованими дітьми з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу.

План роботи з обдарованими дітьми

1. Поновлення бази даних обдарованих учнів.

(Вересень, кл. керівники, кер. гуртків)

2. До дня художника: провести виставку дитячих малюнків "Майстри чарівного пензля".

(Жовтень, вчитель образотворчого мистецтва)

3. До дня винахідника та раціоналізатора. Виставка робіт виконаних власноруч.

(Жовтень,вчителі трудового навчання)

4. Провести конкурс знавців української мови та літератури "Рідне слово в душі кожного українця".

(Листопад, вчителі-предметники)

5. "Мистецький дивокрай Черкащини" проведення огляду-конкурсу художніх номерів.

(Грудень- березень, вчитель музики)

6. Проведення шкільних та районних олімпіад.

(Протягом року, вчителі-предметники)

7. Участь у районних спортивних змаганнях.

(Протягом року, вчителі фізичної культури)

8. Протягом року виявляти та поновлювати базу даних обдарованого контингенту учнів.

(Протягом року,класні керівники, кер. гуртків)

Приклад вчителя - запорука успішності кожного вихованця. Щороку педагогічний колектив доводить, що їхнім девізом є слова:

"Від творчого вчителя - до творчого учня".

/Files/images/vihovna/organzatsya_vihovno_roboti_shkoli/6.png

Для керування виховним процесому школі створено методичне об'єднання класних керівників.


Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:"Нові технології виховання - як основний чинник стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки".

1.Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
*підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
*забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
*озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
*вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
*координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

2. Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

* організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
*координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
* планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
* організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм іметодів виховної роботи;
* обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
* оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.
3. Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:* список членів методичного об'єднання;
* річний план роботи методичного об'єднання;
* протоколи засідань методичного об'єднання;
* аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів);

* робота з молодими класними керівниками.

План роботи засідань шкільних методичних об'єднань класних керівників

І засідання

1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік - самоаналіз виховної роботи.

2. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи.

3. Практичне заняття : "Планування виховної роботи класного керівника".

4. Затвердження плану роботи методичного об’єднаннякласних керівників.

5. Організація наставництва для молодих класних керівників.

ІІ засідання

1.Організація і проведення фестивалю годин класного керівника "Вітражі виховання".

2. Виховний аукціон. Розгляд педагогічних ідей щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків.

3. Виставка дитячої творчості і ікебан.

ІІІ засідання

1. Комунікативний тренінг для вчителів (практичний психолог).

2. Обговорення та обмін вдалими формами роботи під час проведення вернісажу виховних годин.

3. Година класного керівника у класі.

4. Обмін досвідом : форми та методи профілактики шкідливих звичок.

5. Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

IV засідання

1. Планування роботи класного керівника на другий семестр.

2. Година класного керівника у класі.

3. Створення моделі учнівського самоврядування (круглий стіл).

4. Презентація - орієнтир проектів, розроблених творчими групами класних керівників.

5.Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання.

V засідання

1. Вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку.

2. Тренінг "Як навчити дітей безпечної і коректної поведінки".

3. Взаємозв’язок школи, родини, громадськості у вихованні дітей.

/Files/images/vihovna/organzatsya_vihovno_roboti_shkoli/5.png

Щодо роботи з важковиховуваними учнями, дітьми з девіантною поведінкою велику допомогу надає директор школи.

Дирекція школи вивчає особливості контингенту учнів школи, причини винекнення девіантності, передовий досвід роботи з цими учнями, визначає шляхи вдосконалення роботи з ними та їх сім’ями.

Заступник директора з виховної роботи планує виховну роботу з дітьми цієї категорії, неблагополучними сім’ями, координує та узгоджує план школи з планами роботи класних керівників.

Класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили таких учнів, залучають їх до позакласної та позашкільної діяльності.

Психолог здійснює психологічну, профілактику та корекцію відхилень у поведінці неповнолітніх.

Педагог – організатор залучає до роботи в гуртках в позашкільних закладах за місцем проживання.

Члени шкільної ради «ЛІДЕР» залучають до різних видів громадсько - корисної діяльності, виконання доручень, надають їм шефську допомогу.

Бібліотекар планує розвиток читацьких інтересів.

/Files/images/vihovna/organzatsya_vihovno_roboti_shkoli/3.png

Велика увага в навчальному закладі Шрамківської ЗОШ І-ІІІ ступенів приділяється національно – патріотичному вихованню

Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання та громадянського становлення особистості

Розбудова українського суспільства детермінує процеси формування в підростаючого покоління таких моральних рис, як гуманність, чесність, працьовитість, діловитість, старанність, конкурентність тощо. Однак, через тенденцію до зростання бездуховності, нівелювання цінностей життя, загострення проблем сімейного виховання, становленню повноцінної підростаючої особистості не надається належна увага. Розв’язання цієї проблеми можливе завдяки створенню гнучкої системи виховання дітей та молоді, яка б ураховувала і потреби часу і, водночас, задовольняла запити та інтереси підростаючої особистості. Одне з провідних місць у цій системі займає навчально-виховний процес, який сприяє всебічному розвитку особистості, забезпечує умови її соціалізації. Головним завданням навчальних закладів системи освіти і виховання є швидке реагування на суспільні запити, на інтереси та потреби молодого покоління, вимоги держави щодо освіти і виховання особистості, створення сприятливих умов для задоволення інтересів і потреб особистості у формуванні моральних якостей, переконань, світогляду, позитивної моральної діяльності й високого рівня моральної вихованості, вихованні почуття патріотизму.

Метою громадянської освіти, що навчає жити в суспільстві, сприяє інтерактивному навчанню та формуванню патріотичних почуттів, тобто цілеспрямованого й педагогічно керованого процесу соціалізації молоді є підготовка учнівської молоді до самостійного активного життя.

У дослідженнях сучасних вчених підкреслюється вирішальна роль національної ідеї у патріотичному вихованні особистості: «Національна ідея є екстремальною в умовах кризи, коли людина не знаходить можливості, щоб повною мірою реалізувати себе. І тоді національна ідея стає системою корінних переконань, остаточним поглядом людини на життя, на світ, в який вона повірила».

У Державній національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)” визначено стратегію розвитку освіти в Україні, її пріоритетні напрями та шляхи створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

– принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

– принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

– принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

Головна мета національно-патріотичного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Ця мета повинна конкретизуватись через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для навчально-виховних закладів, а й для всього суспільства в цілому. Насамперед, це забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

Одним із пріоритетних напрямків у формуванні рис справжнього громадянина України є створення та функціонування шкільних музеїв, що сприяють формуванню національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, забезпечують духовну єдність поколінь, виховують повагу до батьків, культури та історії рідного народу. Робота учнів у шкільному музеї сприяє культивуванню кращих рис української ментальності – працелюбності, глибокого зв’язку з природою, толерантності, любові до рідної землі. Краєзнавча робота виховує не тільки духовну культуру особистості та створює умови для вільного формування нею власної світоглядної позиції, формує мовну культуру, оволодіння і вживання української мови, а й формується соціальна активність та відповідальність особистості через включення у процес вирішення актуальних проблем сучасності.

Патріотизм – це моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до батьківщини й готовність підкорити свої інтереси інтересам країни. Патріотизм – це гордість досягненнями й культурою своєї Батьківщини, бажання зберігати її характер і культурні особливості й ідентифікація себе з іншими членами нації, прагнення захищати інтереси Батьківщини і свого народу.

Як наголошено в Національній доктрині розвитку освіти України, пріоритетним напрямком в її реалізації є формування особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації; виховання людини демократичного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і культур світу, національний, релігійний, мовний вибір кожної людини.

Сьогодні спільними завданням школи, батьків, влади, громадськості є підготовка молодого покоління до компетентної та відповідальної громадянської участі. Важливий компонент громадянської компетентності особистості – це вміння не лише почерпнути знання із різноманітних джерел, але й дати їм критичну оцінку, зважено спираючись на історичний досвід, змінювати життя конкретними справами.

Національно-патріотичне , соціально-патріотичне виховання підростаючого покоління – цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою формування у них відповідних якостей. Тому до підходу соціально-виховних справ необхідно включати методи і форми, що приводять учнів до моральних, естетичних, етичних суджень, за допомогою яких вони оцінюють вчинки – свої та інших людей. Для підсилення переживання особистості, його ставлень до дійсності, людей, власної поведінки, у структуру виховної справи органічно вплітаються засоби, які стимулюють почуття. Головна мета соціально-виховної справи – формування поведінки, готовності до відповідної діяльності в будь яких обставинах, виховання бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.

Таким чином, національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді сьогодні є важливою складовою змісту роботи навчальних закладів, головним завданням яких є формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла в підростаючої особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави.

Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах

Питання національно – патріотичного виховання в навчальних закладах було завжди пріоритетним. Але, зважаючи на проблеми сьогодення, які стосуються нашої держави, воно стало надзвичайно актуальним. Наразі патріотизм – це нагальна потреба кожного українця. А завдання кожного педагога – допомогти своїм вихованцям чітко і правильно розібратися в даній ситуації. Для цього в нашій школі заступник з виховної роботи Вавілова Леся Анатоліївна створила методичний посібник «Національне виховання як фактор формування національної самосвідомості учнів», в якому розміщені матеріали стосовно методів і форм роботи зі школярами.

Майже кожен класний керівник розробив сценарій і провів відкритий виховний захід по даному питанню. Створив і видав власну розробку заходу.

Коли в людині є народ ,

Тоді вона уже людина .

Л. Костенко

Кожен народ у процесі історичного розвитку виробив систему цінностей , які передаються з покоління в покоління у вигляді звичаїв , традицій , обрядів . Тому виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно – історичних цінностях своєї нації . Пізнання навколишнього світу починається зі знайомства з рідною вулицею, селом чи містом, своєю країною, а вже потім – із сусідніми країнами. Тобто, ми йдемо від пізнання свого, рідного, національного до багатонаціонального, світового. Власна унікальна духовно-ціннісна парадигма українського народу на шляху свого розвитку зазнавала постійних утисків, нищення , паплюження, етнічні традиції виховання довгий час були забуті , заборонені .

Трансформаційні процеси, що відбуваються у світі та державі , поставили перед сучасною освітою завдання розбудови національної системи виховання , яка має реалізовуватися через виховний простір навчального закладу .

Результатом національно – патріотичного виховання є :

- самоутвердження особистості як громадянина України ;

- утвердження людської гідності , національної свідомості ;

- ефективна участь у громадських справах .

Завдання : наповнити національно – патріотичним змістом увесь навчально – виховний процес ; розробити систему уроків , виховних заходів , свят національно – патріотичного спрямування .

• Національно – патріотичне виховання в школі, формування патріотизму, громадських і конституційних обов'язків , поваги до державних символів України .

• Система роботи педагогічного колективу з реалізації Концепції національного виховання .

• Співпраця педагогічного колективу , батьків та дітей щодо забезпечення здоров'я, фізичного та інтелектуального розвитку особистості

• Робота класного керівника щодо формування позитивних якостей особистості , практичного розвитку її інтересів і потреб , виховання на засадах християнської моралі .

Пошуки засобів ефективного навчання спонукають до нововведень у навчально-виховній роботі, зумовлюють створення і застосування інноваційних педагогічних технологій .

У кожного вчителя створена система уроків національно – патріотичного виховання . Шкільні предмети суспільно – гуманітарного та природничо – математичного циклів дозволяють достатньо повно використовувати такі елементи національної культури, як народний переказ , легенди , оповіді , загадки , приказки , прислів’я , прикмети. Доповнення шкільних програм, підручників елементами народної мудрості сприяє формуванню позитивних якостей школярів, збагаченню фактичного матеріалу цікавими повідомленнями , робить уроки цікавішими і змістовнішими.

Головним джерелом інформації для наших учнів стали усні джерела , тобто розповіді старших людей : односельчан , родичів , сусідів . Таке особистісне переживання учнями історичних подій , фактів, явищ є яскравим прикладом формування цілісного ставлення до історичного минулого, відродження культури історичної пам’яті нашого суспільства .

Головним напрямом виховної роботи з учнями є виховання в них громадянської культури. У закладі стало традиційним проведення таких заходів :

• щотижневих робочих лінійок

• годин класного керівника

• виховних годин правознавчого , народознавчого характеру

• зустрічі з жителями села тощо .

Головним завданням родинного виховання є гармонійний усебічний розвиток дитини , підготовка її до життя , формування моральних цінностей

З метою виховання трудової та екологічної культури учнів , їхньої працелюбності традиційним стало проведення зустрічей з представниками різних професій, екскурсії , постійно організовується акція « Школа – наш дім, ми господарі в нім» , робота на пришкільній ділянці, догляд за територією Могили невідомого солдата, обеліска Слави, територією селищного парку.

Педагогічний колектив приділяє велику увагу військово – патріотичному вихованню учнів. В цьому напрямку проводяться акції « Турбота» , «Пам’ятник» , « Ветеран» , змагання « Ну- мо , хлопці» , « Веселі старти» ; організовуються зустрічі з ветеранами, учасниками Великої Вітчизняної війни ; конкурси творчих робіт, проводяться Дні Цивільного Захисту тощо .

Мета напряму « Формування здорового способу життя» - забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона й зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей . Педагогічним колективом проводиться така робота :

• організовано повноцінне харчування учнів

• медичне обстеження учнів

• спортивні змагання

• зустрічі з психологом , працівниками лікарні

• бесіди

З метою забезпечення духовної єдності поколінь , виховання поваги до батьків , старших , культури та історії рідного народу, навчальний заклад тісно співпрацює з бібліотекарем Шрамківської бібліотеки для дорослих Станкевич Л.Б., спільно з якою ведуть пошукову роботу по напрямках:

* Історія села « Історія рідного села»;

* Історія школи « Діти , школа , вчитель – одна сім’я» ;

* Українська світлиця ;

* « Ніхто не забутий , ніщо не забуто» ;

* Куточок хліба « Хвала рукам , що пахнуть хлібом» ;

* « Воїни – інтернаціоналісти» .

Завдяки допомозі односельців шкільна Світлиця, створена вчителькою Бублик Світланою Миколаївною, поповнюється різними старовинними побутовими речами ( рушники , посуд , ткацький верстат , знаряддя праці тощо ), фотографіями .

Організовуються екскурсії , походи для учнів по рідному краю.

Активізація творчих пошуків учнів , набуття ними досвіду мають неоцінне значення для досягнення успішності в подальшому розвитку особистості .

З метою дотримання єдиних вимог щодо виховання дитини в сім’ї та школі на засіданнях батьківського комітету , загальношкільних та класних зборах розглядаються питання про хід впровадження моделі школи , батьки залучаються до спільних виховних заходів як у класі , так і в школі .

Реалізація моделі школи не відбувалася б у повній мірі , якби не здійснювалася співпраця з громадою . На території Шрамківської селищної ради ради діє волонтерська група «Турбота», керівниками і організаторами якої є наші педагоги. Виховання підростаючого покоління включає в себе і тісну співпрацю з селищним будинком культури. На його базі створено учительський співочий ансамбль «Джерело», якому присвоєно звання народного. Учні нашої школи є учасниками ансамблю «Джерельце». Можливо хтось дорікне , про яке патріотичне виховання можна говорити в наш час , коли поряд неправда , гроші ціняться більше аніж слово , масово розвинена невихованість та інше. Але для нашого колективу зміст патріотизму полягає в тому , щоб дитина непримусово , а з власної ініціативи проявила бажання взяти участь у заході , попрацювати на пришкільній ділянці , в межах села , відвідати ветерана, допомогти батькам навести лад у дворі тощо .

Сьогодні в наш такий бурхливий час , коли ми за турботами не помічаємо один одного, варто замислитися про своє коріння , звернутися до вікових народних звичаїв , традицій , адже ніщо просто так не створювалося , у всьому закладено певний зміст .

/Files/images/vihovna/organzatsya_vihovno_roboti_shkoli/4.png

Кiлькiсть переглядiв: 4202

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!